Page 17

UnderHjel_2_15

Viden som alle burde have SIDE 13 Under Hjelmene nr. 2/2015 Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser - Ny viden til arbejdsmiljøorganisationen Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med underviserne om god arbejdsmiljøpraksis i virksomhederne. Hver uddannelsesdag sætter fokus på arbejdsmiljøområder, der erfaringsmæssigt stiller sær- lige krav til bygge- og anlægsvirksomheders planlægning. Uddannelsesdagen tager udgangspunkt i deltagernes vidensniveau. Deltagerne vil – efter tilmeldingen og inden kursusstart – få mulighed for at foreslå emner, der ønskes taget op på kursusdagen. De 2 uddannelsesdage ligger i forlængelse af hinanden. Man kan vælge at deltage én eller begge dage. Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser for Bygge- og Anlægsvirksomheder:  Glostrup 24. februar og 25. februar  Aalborg 9. marts og 10. marts  Brovst 6. april og 7. april  Odense 13. april og 14. april  Esbjerg 19. april og 20. april  Århus 26. april og 27. april  Sorø 2. maj og 3. maj  Sønderborg 11. maj og 12. maj  Rønne 18. maj og 19. maj  Kolding 25. maj og 26. maj Alle kursusdage gennemføres i tidsrummet kl. 8 – 15, inkl. frokost Første uddannelsesdag sætter fokus på:  Hvordan sikres trivsel på arbejdspladsen – herunder psykisk arbejdsmiljø  Kommunikation og dialog  Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndtering – også når der er flere kulturer på byggepladsen  Hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres Anden uddannelsesdag sætter fokus på:  Planlægning af det gode arbejdsmiljø  Støv og nanopartikler  Støj og vibrationer  Forebyggelse af ulykker og registrering af nær-ved-hændelser,  Brug af tekniske hjælpemidler  Planlægning og logistik af byggepladsen  Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og kondition Virksomheder skal hvert år tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Branchearbejdsmiljørådet Bygge & Anlæg gennemfører Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser, der er specielt tilpasset de udfordringer, som bygge- og anlægsvirksomheder skal håndtere. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet også kontrollerer, om virksomheden sørger for, at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har den nødvendige kompetence. Arbejdsmiljøuddannelse til alle bygge- og anlægsvirksomheder Uddannelsesdagene er rettet mod alle i arbejdsmiljøorganisationen. Både ledelses- og medarbejderrepræsentanter kan med fordel benytte sig af de to uddannelsesdage. Det gælder også mindre virksomheder, der ofte har svært ved at afse tid til at finde passende uddannelser til arbejdsmiljø-repræsentanterne. Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser for Bygge- og An- lægsvirksomheder gør det derfor nemt for virksomheden at tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen et relevant uddannelsesforløb. FAKTA Fakta om Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser for Bygge- og Anlægsvirksomheder:  Undervisning og dialog lægger vægt på den nyeste viden om arbejdsmiljø i jeres virksomhed.  Frit valg mellem 1 eller 2 dages uddannelse.  Designet til at opfylde arbejdsmiljølovens krav om, at virksomheder med mere end ti ansatte hvert år skal tilbyde 1,5 dages supplerende kurser til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.  Henvender sig til alle niveauer i arbejdsmiljøorganisationen.  Giver mulighed for at høre, hvordan man løser arbejdsmiljøopgaver på andre virksomheder.  Kurserne forgår 8 forskellige steder i landet.  En kursusdag koster kun 2.500 kr. inkl. forplejning.  Tilmelding med betalingsbetingelse findes på www.bar-ba.dk Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser til bygge- og anlægsvirksomheder gennemføres i samarbejde med Københavns Tekniske Skole. Uddannelserne henvender sig til  Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i bygge og anlægsvirksomheder  Øvrige ledere og medarbejdere der har ansvar for virksomhedens arbejdsmiljø  Virksomhedens tillidsrepræsentanter Hvad siger loven? Når medlemmer af AMO har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage eller 15 timer, der skal gennemføres i deres første år som arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere (det vil sige det første år, de er valgt eller udpeget). Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO supplerende uddannelse, der svarer til 1½ dag eller 11 timer, der skal gennemføres hvert år. Det gælder også ved genvalg. TILMELDING Tilmelding kan ske på www.bar-ba.dk


UnderHjel_2_15
To see the actual publication please follow the link above