Page 3

UnderHjel_2_15

OPSLAGSTAVLEN Fuld vinterinddækning Det danske firma Sitecover har udviklet en totalinddækning, der kan overdække en helt byggeplads med et frit spænd på 86 x 86 meter. Længere spænd k ræver understøtning. Hvert modul er 14 meter. Sitecover kan forsynes med et antal traversk raner med samme løfteevne Dermed under krogen. 25 meter en fri højde på samtidig varmes op. en tårnkran og som vinterdage, hvis der kan man arbejde alle VINTERFORANSTALTNINGER Vinteren er atter over os, og det sætter særlige krav til blandt andet belysning, adgangsveje og inddækning af stilladser. Allerede i 2013 havde vi her i Under Hjelmene et tema om vinterforanstaltninger, hvor der var masser af gode råd og henvisninger til film og hjemmesider, hvor man kunne blive meget klogere på emnet. Denne gang ’nøjes’ vi med at bringe den tjekliste, som vi også brugte i temaet for to år siden. Den er nemlig stadig yderst aktuel. Du kan downloade tjeklisten ved hjælp af nedenstående QR-kode – ligesom du kan bruge den anden kode til at få adgang til Under Hjelmene nr. 2-2013, hvor du kan finde temaet om vinterforanstaltninger. Tjekliste! – for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet Foranstaltninger: Afledning af overfladevand på byggepladsen Snerydning og grusning på byggepladsen Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning Reetablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og materialeoplagspladser Etablering af vinterbetingede interimsveje Frostsikring af vandinstallationer Læskærmning og overdækning af arbejdssteder (stationære arbejdssteder) Foranstaltninger mod pløredannelser Foranstaltninger mod nedbør ved tagarbejde Fjernelse af sne, rim, is og vand ved tagarbejde Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktion mod vandgennemsivning, kulde og varmetab Bortledning af regn og smeltevand indendørs Sikre elinstallationer både inde og ude Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk Lukning af facadeåbninger Opvarmning og ventilation Inddækning og overdækning af stillads Sikre mod tagkollaps i opbygningsperioden Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejemaskiner og andet snerydningsmateriel Husk også grus, ureasalt og vintermåtter. Kan evt. anbringes i et depot HUSK: Du kan læse de tidligere numre af Under Hjelmene som interaktive aviser. Prøv at scanne koden – og se, hvordan: Scan koden og se temaet om vinterforanstaltninger: Scan koden og hent tjeklisten som pdf: og rådgivere Ny videntjeneste for bygherrer En ny videntjeneste skal hjælpe bygherrer og rådgivere med at tænke arbejdsmiljø og sikkerhed ind fra starten af byggeprocessen. For selvom der kan gå lang tid fra de første streger bliver slået på tegnebordet og til den første håndværker sætter sine ben på byggepladsen, så skal opmærksomheden hele tiden være rettet mod det ansvar, som både bygherrer og rådgivere har for at sikre, at arbejdsmiljøet bliver prioriteret i forbindelse med byggefasen. Videntjenesten bliver et nyt tiltag i Byggeriets Arbejdsmiljøbus – i daglig tale Bam-Bus – som allerede i dag leverer vejledning arbejdsmiljø Bam-Bus – Dansk Byggeri bag om godt og sikkert byggepladserne. Parterne håndværkere på Arkitektvirksomheder, og med Danske for Bygherreforeningen virksomheder videntjeneste i samarbejde 3F – lancerer den nye og Ingeniører. står for og Foreningen af Rådgivende Grundejernes Investeringsfond og starter op ved årsskiftet,videreførelse af en allerede eksisterende Den nye videntjeneste Videntjenesten er en anlægsbranchen”. finansieringen. arbejdsulykker i bygge- og halvdelen af Handleplan mod Hotline for rådgivere i regi af ” Når enden er nær Et øjebliksbillede fra en arbejdsplads i Danmark.


UnderHjel_2_15
To see the actual publication please follow the link above