Page 7

UnderHjel_2_15

Det røde kort udløser strafpoint ... SIDE 7 Under Hjelmene nr. 2/2015 Byggekranførerne oplever store udfordringer 3F Landsklubben for byggekranførere kan således fortælle om flere hæn- delser, som kunne være undgået, hvis der var mere fokus på sikkerheden omkring såvel betjening af byg- gekran og de bygningsarbejdere, som anvender godkendte stropper/anhugningsgrej og giver tegn både ved ophejsning og nedsætning. Førerhus og beredskabsplan Også i forbindelse med betjening af førerhus på byggekranen bør der laves en beredskabsplan og risikovurdering. Hvilke flugt- eller redningsmuligheder er der, hvis der opstår brand? Findes der for eksempel en stigevogn, som kan nå op til førerhuset? Arne håber, at alle parter på byggepladsen vil være med til at sætte mere fokus på de mange udfordringer, som kranførerne har i deres daglige arbejde. Fx ved at sikre, at alle berørte bygningsarbejdere omkring kranarbejde har de nødvendige uddannelser, respekt omkring kommunikation og tegngivning og – ikke mindst – ved anhugning af materiale/byrde. AF EVALD ZACHO Som kranfører er du afhængig af dine kollegaer. Ofte opstår der blinde vink- ler, hvor du ikke kan se, hvor- dan elementerne bliver anhugget, og arbejdet kræver mange overvejelser undervejs. Er der anvendt de rigtige stropper? Har de den rigtige vinkel? Er det pågæld- ende element fastgjort rigtigt, inden det frigøres fra stropperne? Af og til sker der ulykker i forbindelse med tabt gods eller betonelementer, som vælter – nogle meget alvorlige. Formand Arne Bentsen fra WorldSkills 2015 Vores deltagere er rollemodeller – og med det følger der også et ansvar for, at sikkerheden er i orden – både over for sig selv, men også for andre. Og hvis deltagerne ikke husker høreværn, sikkerhedssko og briller, så skal det altså have en konsekvens. Jeg er rigtig glad for, at flisemurerne nu også inddrager arbejdsmiljøet i pointscoren. At det ikke kun var det øgede fokus på arbejdsmiljø, der var værd at fejre, viser de flotte danske præstationer. Det blev både til sølv for murer Jens Peter Vestergaard og til bronze for tømrer Thorbjørn Paw Stryger og bager Stephanie Carbel Svendgaard. Flisemurer Daniel Brodde Thomsen opnåede sammen med 7 andre fra det danske landshold Medallions of Excel- lence som tegn på, at de har scoret over 500 point. AF RASMINE REEH Der var dansk fest i São Paulo, da dette års WorldSkills-medaljer skulle uddeles. Også set fra et arbejdsmiljø-perspektiv var der meget at fejre. Betydningen af arbejdsmiljø blev i stigende grad vægtet til WorldSkills i Brasilien. Flere fag var begyndt at integrere arbejdsmiljø i selve bedømmelsen af opgaverne. Således udgør eksempelvis overholdelsen af de sikkerhedsmæssige krav fem procent af den endelige pointscore ved struktørernes konkurrence. Og som noget nyt introducerer flisemurerne fremover gule og røde kort, hvor deltagerne får et gult kort ved første sikkerhedsforanstaltning, der ikke bliver fulgt og et rødt kort, hvis det sker mere end én gang. Det røde kort udløser strafpoint i den endelige pointscore. Uddannelseskonsulent og WorldSkills dommer Erik Fog Larsen betoner vigtigheden af at have fokus på arbejdsmiljø: Så voldsomt så det ud, da en stor brand i april måned åd sig ind på Experimentarium i Hellerup nord for København. Føreren sidder i kranen. Her er de udfordringer, som byggekranførerne, der betjener byggekranen via fjernbetjening/radiostyring, skal være meget opmærksom på:  Er der andre radiostyrede byggekraner i området, som kan forstyrre betjeningen af byggekranen? (Radiostyring sker på samme frekvens og kan blokere betjeningen af byggekranen).  Kranføreren kigger meget ofte op for at holde øje med kranen/byrden og kan nemt snuble i henlagt byggemateriale. Er adgangsforhold og adgangsveje ryddede, så kranføreren ikke snubler over løse kabler, byggemateriale mv?  Når kranføreren ikke har frit udsyn til anhugning af byrden eller afsætning af byrden, bør der anvendes radiokontakt mellem de forskellige anhuggere.  Der bør sættes fokus på flugtveje, hvis der skulle opstå brand eller lignende ved trappetårn, adgangsvej mv. Arne Bentsen, formand for 3F Landsklubben for byggekranførere. WorldSkills 2015


UnderHjel_2_15
To see the actual publication please follow the link above