Page 9

UnderHjel_2_15

gode gamle dage Tangeværket – vandkraftværk ved Gudenåen gravet med håndkraft – og stadig i funktion i 2015 I december 1920 blev vandkraftsøen Tange sø – et reservoir med et areal på 5,4 km2 – fyldt op, og en el-produktion på 22,5 % af hele Jyllands forbrug alene baseret på vandkraft var en realitet. Forud lå hundredevis af mandetimer med hårdt fysisk arbejde. Dæmningen er nemlig blevet anlagt i hånden – skovl og trillebør var arbejdsredskaberne, arbejdsdagen var 9 timer og der blev arbejdet i toholdsskift. Timelønnen på projektet var i 1919 på 1,40 kr. og gode mænd på akkord kunne tjene 20 kr. om dagen. 2½ år tog det for mellem 70 og 500 mand at anlægge den 800 m lange dæmning, som i bunden er 50 m bred. Selve kernen i dæmDe ningen var af ler, transporteret fra en lergrav de 6 km til byggepladsen med damplokomotiv og derefter fordelt og stampet af arbejdsmændene Odinstårnet stod færdigt 30. maj 1935. – Børsterne. Tangeværket fungerer stadig i dag og producerer svarende til 2.500-3.000 husstandes årlige elforbrug. Verdens største vandkraftværk i Kina stod færdigt i 2012. Dæmningen er en 185 m høj og 2 km lang betondækning, der opstemmer et reservoir med et areal på 1.084 km2. AF PIA ENEMÆRKE BECKER Kilde: Gudenåcentralen og Energimuseet; Bjerringbrovej 54 · Tange · 8850 Bjerringbro.


UnderHjel_2_15
To see the actual publication please follow the link above