Page 15

UnderHjel_5

Tegninger siger bare meget mere SIDE 15 end tekst Under Hjelmene nr. 2/2013 “Kan du få en ny vane? Her er alle samlet til fælles information på Hoffmanns byggesag Farum Plejeboliger. Sikkerhedskulturen er ligesom en god vane. Start med dig selv, så kommer de andre med hen ad vejen. Sikkerhedskulturen på en arbejdsplads skabes af de mennesker, der er på arbejdspladsen, og defineres af deres adfærd og de fælles holdninger, værdier og vaner, der knytter sig til arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet. Det tager lang tid at oparbejde en god sikkerhedskultur, også selvom der i store træk er enighed omkring de fælles holdninger, værdier m.m. mellem ledelse og medarbejdere, og det kan kun lykkes ved, at alle medarbejderne vil sikkerhed, og også viser det med deres adfærd. Sikkerhedskulturen kan have mange niveauer, også flere på én gang, men for at arbejde hen imod en god sikkerhedskultur er det vigtigt, at der kommer fokus på sikkerheden, og at der snakkes om sikkerheden. Der kan fx laves kampagner over forskellige emner, som på den måde bliver fælles viden og kan danne grundlag for de næste skridt. Kampagner i sig selv ændrer ikke kulturen, men de er med til at få fokus på sikkerheden. Udfordringen er, at gamle vaner og måder at takle tingene på skal ændres, og alle vaner er svære at ændre. Så start med dig selv og begynd at oparbejde en god sikkerhedskultur på din arbejdsplads straks i dag. AF SUSANNE NEJST LØRUP OG KENNETH B. BARLEV Tyg lidt på dén: Hvad gør du, hvis det på din arbejdsplads er helt almindeligt at slække på sikkerheden? • Taler du med dine kolleger over frokosten? • Tager du problemet op med din leder? • Går du til din arbejdsmiljørepræsentant? • Eller krydser du fingrene og håber, at du og dine kolleger har heldet med jer dag efter dag? Hvor synes du, ansvaret for en god arbejdssikkerhed ligger på din arbejdsplads? ? Er det ledelsen, der har det ful de ansvar ? Er det din arbejdsmiljørepræ - sentant, der har ansvar for at holde styr på sikkerheden ? Er enhver sin egen arbejdsmiljørepræsentant: Hvis man vil have sikkerhed, må man selv sørge for det ! Eller er det fælles ansvar: Ledelsen skal sørge for rammerne og kollegerne skal passe på sig selv og hinanden. Tegninger styrker arbejdsmiljøet Tegninger forbedrer sikkerhed og arbejdsmiljø på Ny Nørreport Station. Udlændinge og folk med læsevanskeligheder har stor glæde af tegninger, der fortæller om arbejdsmiljø. Tegning: Jens Vox Der færdes i snit omkring en kvart million mennesker i området omkring Nørreport Station, og det stiller store krav til logistik og sikkerhed, når bygherrer og entreprenører i fællesskab skal sikre et godt og stabilt arbejdsmiljø. I den forbindelse har tegneren Jens Vox været tilknyttet projektet. “Tegninger siger bare meget mere end tekst. Man kan lynhurtigt genkende sig selv i situationen, og man husker det derfor bedre. Det fungerer rigtig godt,” siger betonarbejder Søren Christensen. Alle medarbejdere gennemgår et introkursus, inden de påbegynder arbejdet på byggepladsen, og her bliver tegninger brugt aktivt. ”Jeg er ikke i tvivl om, at tegningerne er med til at øge forståelsen for et godt arbejdsmiljø. Desuden ved vi også, at nogle håndværkere har læsevanskeligheder, så ved at gøre det visuelt sikrer vi os, at budskaberne når klart igennem, siger Thomas Fløe Jensen fra Grontmij, der er arbejdsmiljøkoordinator på projektet. AF ASKE MUFF Sikkerhedskultur er et fast emne i avisen. Har du ideer, så skriv til underhjelmene@underhjelmene.dk


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above