Page 16

UnderHjel_5

SIDE 16 Under Hjelmene nr. 2/2013 Døde i byggeriet i Danmark 2013 22 .januar 2013 I forbindelse med et renoveringsarbejde mistede en stilladsarbejder livet, da han styrtede 12 meter ned fra en overdækning. Den 32-årige stilladsarbejder ville feje sne væk fra en overdækning over en indre gård, som firmaet var ved at nedtage. Da han gik hen over trapezpladerne, brød én af dem sammen under ham. Stilladsarbejderen var ikke iført faldsikringsudstyr. 22. februar 2013 En 44-årig mand døde af sine kvæstelser efter at være faldet 5 me - ter ned. Ulykken skete under nedtagning af tagbelægning. Arbej det foregik fra mandskabskurv monteret på teleskoplæsser. Den 44-årige åbnede lågen til mandskabskurven og trådte ud på lægterne, som var monteret på bygningens spær. Læg - ten knækkede, og skadeslidte faldt 5 meter ned og ramte et betongulv inde i bygningen. Der er for nylig sket endnu en døds - ulykke i bygge og anlæg. Ud red nin - gen er fortsat i gang. Kilde: Arbejdstilsynet Hvad kan du se herfra? Kun en skovl holder på hemmeligheder En medarbejder hos Hoffmann A/S var i sommer ude for en ulykke, da han sammen med en kollega var i gang med at grave ud til hovedkloakledning sammen med maskinføreren. Efter skovlskifte tjekkede maskinføreren fastgørelsen af skovlen på sædvanlig vis ved at ryste den og begyndte igen at grave. Efter første løft satte han skovlen i jorden igen, men skovlen røg denne gang af og trillede 360 grader rundt og ned i udgravningen. Skovlen landede med skæret på håndmandens fod, og han blev kørt på sygehuset, hvor det konstateredes, at han havde brækket en tå ved åbent brud. Leverandøren af maskinen blev indkaldt til gennemgang for tekniske fejl. Der var ingen tekniske fejl på maskinen, men under rekonstruktion af hændelsen så de, at sten meget nemt kiler sig fast mellem arm og skovl ved sikringspalen. Maskinens alarmsystem registrerer, at den leverer sit tryk korrekt, selv om det er mod en sten og ikke mod palen. Når stenen rystes løs, skrider palen ud, og skovlen falder af. Flere maskinførere har oplevet tilsvarende tidligere, dog uden skade til følge. Det er således ikke et enestående tilfælde. Det er derfor besluttet, at det fremover ved skovlskift visuelt skal sikres, at palen er i korrekt position efter skovlskift. Dette kan enten ske ved, at maskinføreren vender skovlen og ser, at pal er i bund, eller ved, at skovlen vendes mod håndmand, der tjekker og giver klartegn. For at pal er mere synlig, farves disse på alle maskiner i en selvlysende farve. Denne procedure tilføjes APV-en for entreprenørmaskiner. AF LUISE FALHOF Tænk altid over dit udsyn ... ... det kan hurtigt gå galt. Det er vigtigt at fortælle om nær-vedulykkerne.


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above