Page 18

UnderHjel_5

Jeg tog en chance. Den dummeste, SIDE 18 jeg har taget i mit liv Under Hjelmene nr. 2/2013 • • • • fra en anden vinkel “SIKKERHED Jeg tog en chance Det går op ... og faldt de cirka 10 meter ned Klatreinstruktør Frederik Svitzer har altid haft fokus på sikkerhed i sit arbejde. Men en dag gik det grueligt galt. fra træet. “Jeg kan huske, at jeg var meget fattet. Jeg tænkte hele tiden, at om lidt ville jeg lande på jorden. Og det gjorde jeg, lige på benene. Jeg sprang nærmest op som en fjeder og blev skudt til siden, hvor jeg så lå, virkelig, virkelig forslået.” Da han lå der på jorden, var hans eneste tanke at holde sig ved bevidsthed. Han var alene i skoven og måtte bevare fatningen. … og det går ned. Op på hesten “Da jeg ville rejse mig, kun ne jeg slet ikke, og der vidste jeg, at der var noget galt.” Han fik ringet 112 og lå kort efter i en ambulance, fikseret på en båre, mens han fik et skud morfin i armen. “Og pludselig begyndte jeg bare at græde og græde. Jeg var virkelig chokeret.” Frederik havde fået et brud på ryggen og skulle opereres. Frederik er i dag næsten fuldt førlig igen og er ikke blevet skræmt af den voldsomme ulykke. “Det, der skete, skete, fordi jeg ikke havde hovedet med mig. Det skal man have. Og det vil jeg selvfølgelig have fremover. Altid. Men jeg elsker at klatre, og det er bare op på hesten igen.” AF LUISE FALHOF Da Frederik Svitzer den 30. maj 2012 om morgenen var alene i skoven for at gøre klar til at undervise et klatrehold, var han stresset og følte sig fortravlet. Han skulle rigge reb og seler til oppe i de høje træer, så hans elever senere kunne færdes sikkert rundt i trætoppene. Der var ikke læn ge til, at eleverne kom. Fre de rik havde travlt. Den dummeste chance “Jeg havde lige placeret et topanker i en trætop og ville rapelle ned fra træet. Da jeg kom til omkring 10 meter over jorden, havde rebet, jeg var hægtet fast på, viklet sig rundt om træet, så jeg kom til at sidde i klemme. Jeg gik lidt i Gipsvogne på fast arbejde i Hvidovre To Mountit-gipsløftere har fået fast arbejde på Hvidovre Hospital. Med ca. 250.000 m2 foregår der løbende renovering og nybygning på det store hospital. på gangene, hvor der i forvejen færdes rigtig mange patienter og personale i byggeperioden. “Det er blandt andet en af bagtankerne med indkøb af udstyret,” fortæller Finn Bloch, projektdirektør på Hvid ovre Hos pital. Arbejdet skal planlægges lidt anderledes Tømrerformand Carsten Bang fra P.S. Entreprise A/S bruger meget tid på at instruere nye medarbejdere i brugen af Mountit-systemet, og han er des uden selv med, når lærlinge og tømrersvende anvender ud - styret for første gang. Rent tek nisk har det fungeret godt: “I starten skulle der justeres lidt på hastighederne og hy - draulikken, men generelt har det været en succes at arbejde med Mountit-systemet. Man skal dog være op mærksom på, at når man an ven der denne type system, er der begrænsninger på gipspakkernes stør - rel ser, og der er be hov for me - re oplagsplads, fordi vi anvender gips-bukke istedet for stakkere,” fortæller Carsten Bang. AF ANNE ANTTILA OG SUSANNE NEJST LØRUP Projektdirektør Finn Bloch fra Hvidovre Hospital er selv tidligere tømrer, og han ved, hvor meget det betyder med et godt arbejdsmiljø, og at man ikke slides op unødigt. Derfor overvejer bygherre også, på baggrund af erfaringerne i det te projekt, at der fremover i udbudsmaterialet stilles tydlige krav til de ergonomiske hjæl pemidler. Det er Peter Schieck fra P.S. Entreprise A/S som har én af tømrerentrepriserne på Hvid - ovre Hospital, og det er også Peter Schieck, som har foreslået hospitalet at investere i systemerne. Det blev positivt modtaget, og derfor investerede byggeafdelingen på Hvid ovre Hospital i to Mount it-sy stemer, som skal gå på tur hos de forskellige tømrerentrepriser. Der er ikke meget plads på hospitalsgangene Ud over at det er en hjælp til tømrerne, skal gipsvognene gerne effektivisere arbejdsprocessen så meget, at tømrernes færden på hospitalsgangene lettes mest muligt. Samtidig betyder det, at der ikke skal benyttes hjemmelavet udstyr panik. Tænk hvis jeg bare skulle hænge her,” fortæller Frede rik Svitzer. Han klamrede sig fast til stammen, mens han prøvede at få hægtet en ny sikring på længere nede ad rebet. Han var meget opmærksom på sikkerhed i sit job som klatreinstruktør og ville normalt aldrig hægte en sikring af, før han havde hægtet en anden på et andet sted. “Men jeg kunne ikke rigtig komme til at sætte en ny sikring på. Jeg var stresset, havde slet ikke hovedet med mig. Så jeg tog en chance. Den dummeste, jeg har taget i mit liv”. Idet Frederik klikkede sig ud af den eneste sikring, der holdt ham til rebet, skred han “Det bliver hverdag – ligesom at køre i bil,” siger holdet om brugen af Mountit-systemet. Bygherre går foran


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above