Page 22

UnderHjel_5

Vinterforanstaltninger Vinteren kommer altid bag på os – men vinterforanstaltninger skal planlægges Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m. Vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m. udføres, hvor ansatte hos en eller flere arbejdsgivere samtidig eller forskudt udfører arbejdsfunktioner på bygge- og anlægspladsen i råhuse, på stilladser eller lignende åbne konstruktioner i en længere periode. En længere periode er ved: • Råhuse – over 3 arbejdsdage • Åbne konstruktioner – over 6 arbejdsdage. Det skal være muligt og rimeligt under hensyn til de konkrete forhold at foretage inddækning eller lignende foranstaltning til at imødegå de sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget. Det er kun nødvendigt at etablere inddækning eller lignende foranstaltning af arbejdsområder, hvor der faktisk arbejdes, og hvor det må påregnes, at de ansatte udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget. • Vindueshuller lukkes ofte ved hjælp af lægterammer beklædt med armeret plastik. • Dørhuller lukkes ofte ved hjælp af interimsdøre. • Inddækning af stilladser udføres ofte ved hjælp af net, off-shore net eller armeret plastik. • Overdækning af stilladser udføres ofte ved hjælp af armeret plastik, presenninger eller aquaplader. Husk, at inddækning og overdækning af stillads kræver ekstra fastgørelser. • Overdækning af bygning ved hjælp af telt eller en kombination af inddækket stillads og teltoverbygning sikrer et godt arbejdsmiljø, et tørt byggeri og en god fremdrift uanset vejrliget. og forberedes i god tid, således at byggepladsen er “klar”, når vinterperioden starter. I skal være opmærksomme på, at vi opererer med to forskellige perioder: • Arbejdstilsynet definerer vinterperioden til 1. oktober til 31. marts, og det er den, der skal følges • Vinterbekendtgørelsen definerer vinterperioden til 1. november til 31. marts Gennemgå altid vinterforanstaltningerne på et møde i god tid, før vinteren sætter ind. Midlertidige veje kan opbygges ved hjælp af: • Jernplader på afrettet jord eller stabilgrus. OBS! Jernpladeveje skal vedligeholdes, således at der ikke opstår snublerisiko og jernpladerne kan blive meget glatte af rim og is. • Jord opblandet med kalk. OBS! Kalk er bl.a. ætsende, husk derfor arbejdspladsbrugsanvisning og evt. værnemidler • Stabilisering af eksempelvis sandede underlag med cement. OBS! Cement er bl.a. ætsende, husk derfor arbejdspladsbrugsanvisning og evt. værnemidler • Udlægning af armeringsnet af plastik. Udgravninger til byggegruber, rør, kabler m.v. Sørg for, at kloakering og dræningsarbejder bliver udført i god tid før vinteren. Forsyningsledninger (el, vand) føres frem i god tid. Midlertidige vand- og kloakledninger isoleres. Udgravninger skal: • Sikres mod tilstrømmende overfladevand fra de omkringliggende arealer. Overfladevand ledes til kloak eller anden godkendt recipient. • Sikres mod nedskridning af materialer og sammenstyrtning pga. tilstrømmende vand • Have en bundopbygning, så man kan færdes i normalt arbejdsfodtøj.


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above