Page 23

UnderHjel_5

Under Hjelmene nr. 2/2013 Tjekliste! – for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet Foranstaltninger: Afledning af over fladevand på byggepladsen Snerydning og grusning på byggepladsen Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning Reetablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og materialeoplagspladser Etablering af vinterbetingede interimsveje Frostsikring af vandinstallationer Læskærmning og overdækning af arbejdssteder (stationære arbejdssteder) Foranstaltninger mod pløredannelser Foranstaltninger mod nedbør ved tagarbejde Fjernelse af sne, rim, is og vand ved tagarbejde Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruktion mod vandgennemsivning, kulde og varmetab Bortledning af regn og smeltevand indendørs Sikre elinstallationer både inde og ude Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk Lukning af facadeåbninger Opvarmning og ventilation Inddækning og overdækning af stillads Sikre mod tagkollaps i opbygningsperioden Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejemaskiner og andet sner ydningsmateriel Husk også grus, ureasalt og vintermåtter. Kan evt. anbringes i et depot Hent tjeklisten her


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above