Page 5

UnderHjel_5

Problemer, når vejret bliver koldt SIDE 5 Under Hjelmene nr. 2/“2013 Håndudlægning af asfalt Når vejret er koldt, opstår der ofte problemer med emulsionen. Hvert år lægges der mange tons asfalt ud i Danmark, og derfor anvender virksomhederne også en stor mængde emulsion, som er det klæbemiddel, der er med til at binde lagene af asfalt sammen. På større opgaver – som fx renovering af hele vejoverflader – har man gerne en stor tank, hvor der mekanisk ud - sprøj tes emulsion. Men på min dre opgaver – fx reparation af asfalten ved gravning af ledningsrender – oplever man i Petri og Haugsted as, at der opstår problemer, når vejret bliver koldt. Problemet er, at vandet i de vandholdige emulsioner fry - ser, hvis det ikke holdes frostfrit. Fryser det, klumper emulsionen og er umulig at få ud af gloriasprøjterne. Der findes emulsioner med indhold af bitumen, der ikke fryser. Men som beskrevet i Der er nu udviklet udsugningssystemer til rilleskærere og vinkelslibere, som er så effektive, at støvproblemet stort set er væk. Fidusen er, at man tilfører en vandtåge gennem skærmen, således at støvet ikke spredes som små partikler i luften, men enten kan suges ud med en vådsuger gennem en studs i skærmen eller opsamles under skærestedet på fx en maler - dug, som så kan bortskaffes ef - ter skæringen. Vandkølingen af diamantklingen giver en hurtigere skæ - ring, et pænere snit og forlænger levetiden på klingen – og når der ikke er støv, så kan man jo også se, hvad man laver. Construx leverer Aqua Flex-systemet til eftermontering på de fleste vinkelslibere og rilleskærere, og Baier leverer rilleskærere til diamantklinger med integreret vandtåge og udsugningssystem. AF ANDERS KABEL produkternes arbejdspladsbrugsanvisning (APB), er de mistænkt for at kunne fremkalde hudkræft og skader på centralnervesystemet. Petri og Haugsted as – og det gælder også i andre firmaer – vil ikke udsætte medarbejderne og miljøet for alle de skadelige påvirkninger, men hellere ar bej de sig frem mod en måde, hvor på vandholdige e mul sioner også kan anvendes i koldt vejr. For Petri og Haugsted as er problemet at hol de emulsionen frostfri. En gængs måde er at lægge sprøjten op i asfalten under dækkenet, men det gør sprøjten “snas ket”. Derfor har virksomheden fx ar bejdet med at bruge et varmeskab til gloriasprøjten – som på billedet – som kan placeres på ladet af bilen og tilsluttes bilbatteriet for strøm til opvarmning. Man har også arbejdet med en sprøjte, hvor der kan sættes tryk på, så dyserne blæses fri ved højtryk og en varmeholdig beholder. AF KENNETH B. BARLEV “Varmeskab”. Vibrationsdæmpende håndtag på pladevibrator. ?Hvad? Hos Petri og Haugsted as anvender man bl.a. pladevibratorer, motorhammere og gravemaskiner dagligt. Det er maskiner, der giver kraftige hånd/arm- vibrationer selv ved ret kort tids anvendelse. Det er derfor meget vigtigt at kende og overholde brugstiden for vibrerende maskiner, også som den der planlægger arbejdet. Man bør som hovedregel altid danne sig et skøn over vibra- Rilleskæring uden støv Når vibrationer skader dig Du skal tælle point i løbet af dagen, når du arbejder med vibrerende værktøj og maskiner. Ellers risikerer du varige skader. tionsbelastningen, som brugeren udsættes for, inden arbejdets start. Belastningen i situationen, kaldet ”vibrationspoint”, findes ud fra, hvor meget maskinen vibrerer og den estimerede brugstid ved hjælp af en tabel, som findes i AT-vejledning D.6.2. Anvendes flere forskellige vibrerende maskiner på samme dag, skal alle maskinernes “vibrationspoint” indgå i den samlede belastning for dagen. AF KENNETH B. BARLEV Er du udsat for vibrationer? Find AT-vejledningen om vibrationer her. Hånd- og armvibrationer Hvornår? Ved betjening af vibrerende værktøjer fx bore- eller mejselhamre. Hvilke skader? Snurrende eller følelsesløse fingre er første tegn på skadelig påvirkning. Efter længere tid risikerer man at få hvide, kolde og følelsesløse fingre – såkaldte “hvide fingre”. Hvad? Helkropsvibrationer Hvornår? Ved arbejde i fx entreprenørmaskiner eller fra en platform, der udsættes for vibrationer fra maskineri. Hvilke skader? Smerter og skader især i lænderyggen og i nakke og skuldre. Allerede eksisterende rygproblemer forstærkes. Ubehag i kroppen. Forstyrrelser i sanseorganer, koordineringsevne og finmotorik. Her er der mulighed for tilslutning af vand, så al støvet kan slås helt ned. Aqua Flex Vandforstøvnings systemet kan også løse problemet, når støvgenerne fra skæring med vinkel sliberen skal fjernes.


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above