Page 6

UnderHjel_5

Arbejdsmiljø også er til deres fordel SIDE 6 Under Hjelmene nr. 2/“2013 AMO hjemme: Når der er 10 eller flere ansatte i en virksomhed, skal der være en arbejdsmiljøorganisation, og der skal være valgt en eller flere arbejdsmiljørepræ - sentanter. Arbejdsmiljøorganisationen består af mester, den eller de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og eventuelle arbejdsledere. Når man opgør antallet af ansatte, så tæller mester og eventuelle virksomhedsledere og arbejdsledere ikke med. Bygningsarbejdere, der alene er ansat til et bestemt bygge- og anlægsarbejde på en byggeplads, regnes heller ikke med. Til gengæld tæller bygningsarbejdere, der er ansat til et bestemt arbejde på en byggeplads med, hvis de er blevet genansat, efter at de har arbejdet på en anden byggeplads. Hvis virksomheden har 35 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøorganisationen opbygges med både et arbejdsmiljøudvalg, hvor arbejdsgiveren er repræsenteret og et passende antal arbejdsmiljøgrupper med arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. AMO ude: Hvis der er mindst 5 medarbejdere i mindst 14 dage på en midlertidig byggeplads, skal virksomheden have en arbejdsmiljøorganisation på den på - gældende byggeplads. Her tæller sjakbajser og midlertidigt “Vi vil ikke opholde os på en ulovlig plads” Det krævede et års hårdt arbejde for sikkerhedsgruppen hos Tømrermester Flemming Schrøder, før kulturen var ændret. Det er snart fire år siden, at Thomas Sommer lund blev valgt som arbejds - miljørepræsentant. Det skete i forbindelse med en kraftig udvidelse af medarbejderstaben hos Tømrermester Flemming Schrøder. Thomas kom hurtigt på det obligatoriske kursus for arbejdsmiljørepræsentanter, og der fik han hurtigt skaffet den basisviden, han skulle bruge til at få sikret den kulturændring for arbejdsmiljøet, som i dag præger tømrervirksomheden fra Stevns. “Med ledelsens fulde opbakning gik det ret hurtigt med at få bygget strukturen op omkring arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden. Vi fik etableret en sikkerhedsgruppe, men jeg vidste godt, at det ville tage noget længere tid at få ændret de indgroede vaner hos mange af mine kolleger,” fortæller Thomas Som - merlund. Han indrømmer i den forbindelse, at han også selv ville have været skeptisk over for at skulle ændre egne indarbejdede rutiner, men at han med arbejdsmiljøkurset i ryggen også havde alle de gode argumenter på plads. “Men det betyder også meget, at firmaets politik hele tiden har været, at vi skal køre 100 procent efter reglerne. Og nu er vi der, hvor vi hverken må eller vil opholde os på en ulovlig plads,” siger Thomas Sommerlund. Medarbejderne i Flemming Schrøder har nu gjort sig det til vane at ringe til kontoret eller direkte til arbejdsmiljørepræsentant Thomas Sommerlund, når de kommer i tvivl om noget eller oplever noget, som de mener bør være anderledes på pladserne. “Og det betyder, at vi de seneste par år har haft nogle langt flottere, sikrere og renere pladser,” fortæller Thomas. “Men der er heller ingen tvivl om, at det hele kun er gået så godt, fordi ledelsen har givet mig frie hænder til at arbejde så aktivt med arbejdsmiljøet. Og jeg har haft kollegernes opbakning til at ændre tingene. Samtidig kan jeg også mærke, at det betyder meget, at man har god viden om tingene, når det handler om arbejdsmiljø. Derfor var det også vigtigt, at vi på kurset fik lært at søge viden”. Thomas bruger ofte både nettet og konsulenterne fra Byggeriets Arbejds - miljøbus til afklaring af spørgsmål, når han han står over for konkrete udfordringer eller spørgsmål fra sine kolleger. AF MORTEN BICHEL Arbejdsmiljø – både ude og hjemme Hvornår er det lige, at man skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO) i en virksomhed? Her kan du få svaret. Styr på arbejdsmiljøorganisationen giver også bedre styr på arbejdsmiljøet. Thomas Sommerlund, arbejdsmiljørepræsentant. Det kræver en god arbejdsmiljøindsats at få sikre, flotte og rene pladser. ansatte med på lige fod med andre ansatte. Selvstændige, som er underlagt me - sters instruktion og kontrol, og som mester sørger for fx værktøj eller materialer til – såkaldte “arme og benmestre” – skal normalt også tælles med. AMO samarbejde: Hvis virksomheden har både en AMO hjemme og AMO på nogle af dens byggepladser, er det vigtigt at organisere et godt samarbejde mellem de forskellige dele af AMO. Arbejdsmiljøorganisationen hjemme skal tage sig af de byggepladser, hvor der ikke er en særlig AMO. Arbejdsmiljøorganisationen hjemme skal tage sig af arbejdsmiljøarbejdet i hele virksomheden og deltage i virksomhedens planlægning. Samarbejde om arbejdsmiljø med andre: Alle virksomheder på en byggeplads skal samarbejde om arbejdsmiljøindsatsen og rette sig både efter de retningslinjer, der gælder for eget arbejde, og dem, der gælder for hele byggepladsen. Den enkelte mester skal derfor holde de andre virksomheder orienteret om den risiko, som hans virksomheds arbejde indebærer for de andre. AF ANDERS KABEL


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above