Page 7

UnderHjel_5

Lysten kom af en nysgerrighed SIDE 7 Under Hjelmene nr. 2/2013 ““Det har tidligere været sådan, at arbejdsmiljørepræsentanten har arbejdet bagudrettet. Han har været oppe og stå på ølkassen, når tingene ikke har været i orden. Men nu ser vi oftere, at arbejdsmiljørepræsentanten hopper ned af ølkassen – og går til biddet med at forebygge og planlægge," siger arbejdsmiljøleder Morten Wal beck fra Jakon A/S. “Formanden og byggelederen har 1000 ting at forholde sig til, så det er en fordel for alle med en, som er interesseret og dedikeret til arbejdsmiljøet”. Sund fornuft Morten Walbeck beskriver arbejdsmiljørepræsentantens rolle som en foregangsmand for kollegerne. “Vidensniveauet om højderegler og grænseværdier er ikke det vigtigste for arbejdsmiljørepræsentanten. Det vigtigste er en sund fornuft og en tilgang til at se muligheder i stedet for begrænsninger, og hvor mennesket er vigtigere end processen. Det du ikke ved, kan du slå op. Men det er klart, at jo større viden man har – jo større muligheder har man også. Men tager du det nedefra og op og får kortlagt de fleste udfordringer i starten, så har du også bedre tid til at løse de ting, som dukker op undervejs og finde rammerne for de gode løsninger,” siger Morten Walbeck. Motivér kollegerne Man påtager sig også en anden rolle, når man bliver valgt som arbejdsmil- Hvad var det, der gav dig lyst til at være arbejdsmiljørepræsentant (AMR)? Rasmus Boelman: Lysten kom af en nysgerrighed efter at få en mere spæn - dende og udfordrende hverdag. Der ligger selvfølgelig også en lyst i at engagere sig i sin virksomhed, være med til at præge og udforme fremtiden. Claus A. Andersen: Det ville være rart at kunne gøre en forskel. Tom Gottlieb: Jeg oplevede, at der var en stigende interesse for sikkerhedsarbejdet. Og i starten af firserne skulle der så vælges en sikkerhedsrepræsentant hos P&H as – hvor jeg stillede op – og blev valgt. Synes du, at du har været med til at gøre en forskel? Rasmus Boelman: Bestemt! Claus A. Andersen: Ja. Tom Gottlieb: Det vil jeg da tro. Jeg håber det i hvert fald. På hvilken måde? Rasmus Boelman: Vi arbejder tit og ofte på problemstillinger, der er med til at gøre arbejdsgangen nemmere og mere skånsom for mine kollegaer. Claus A. Andersen: Jeg har været med til at få folk til at se, at arbejdsmiljø også er til deres fordel. Tom Gottlieb: Det har altid været vigtigt for mig at følge op på de forslag og Rasmus Boelman Har været ansat i ca. 9 år og fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i over 5 år. Tom Gottlieb Har været ansat i over 30 år og fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i over 25 år. Claus A. Andersen Har været ansat i ca. 2½ år og fungeret som arbejdsmiljørepræsentant i ca. 1½ år. De gør en forskel Det er i de mange små forbedringer på byggepladsen, at arbejdsmiljørepræsentantens rolle folder sig bedst ud. Det er nemlig her, mange af ulykkerne forebygges. Morten Walbeck, arbejdsmiljøleder, Jakon A/S. Der er masser af samtale i det gode arbejdsmiljøarbejde … og der er også masser af engagement. jørepræsentant: Du er med til at motivere dine kollegaer til at passe på sig selv og hinanden. Du skal ikke lave deres arbejdsmiljø men yde hjælp til selvhjælp. Hvis du vil, kan du med arbejdsmiljøet få en positiv indflydelse på planlægningen, produktionen og økonomien. Vi ved i dag, at hvis du arbejder ud fra de rammer, som ar - bejds miljøloven har sat, vil du også sikre en effektiv produktion. Der er rigtig mange elementer i arbejdsmiljøloven, der er de samme som i Lean, hvor ulykker og produktionsstop er det samme som spild – som jo skal undgås, siger Morten Walbeck, og understreger, at arbejds miljø repræ sen - tanten er en ressourceperson, der skaber merværdi. Gør en forskel “Mange af de AMR’er, jeg har mødt, brænder for et godt arbejdsmiljø. De vil virkelig gerne gøre en forskel. Det betyder, at de nogle gange bliver frustrerede. Måske synes de ikke, at de kommer igennem med noget som helst. Men det gør de: Det er de små ting, de forbedrer i hverdagen, der gør forskellen. Det er, når vi taler med og lytter til hinanden, vi finder de gode løsninger. Arbejdsmiljø repræ sen tanten er med til at få tingene til at fungere, så processerne bliver smidige, og så kollegerne ikke kommer galt af sted,” siger Morten Walbeck. AF MORTEN BICHEL De arbejder for kollegernes sikkerhed problemer, mine kollegaer bringer op. Ligesom det er vigtigt at formidle de muligheder, der løbende kommer for at få en mindre farlig arbejdsdag. Hvilket/hvilke emne mener du er vigtigst at ændre på? Rasmus Boelman: Tit og ofte ser vi, at det er gamle vaner, der kan være et problem. Man er ikke klar over smartere arbejdsgange, mere skånsomme hjælpemidler til fx tunge løft. Claus A. Andersen: Jeg vil mene, at vi er så langt fremme i P&H, at de fysiske forhold er rigtig gode, så de psykiske forhold er nok de vigtigste. Tom Gottlieb: Det kan siges ganske kort: Færre ulykker og mindre nedslidning. Hvordan havde verden/branchen set ud uden AMR? Rasmus Boelman: Jeg ser nok en branche, hvor folk tager mange chancer for at få løst opgaverne. Jeg ser også en del flere ulykker måske mest af den alvorlige slags. Generelt nok en verden, hvor de ‘mindste’ må arbejde mere u - sik kert og under ringe vilkår. Claus A. Andersen: Det havde nok væ - ret et usikkert sted at arbejde. Tom Gottlieb: Det må vel være som det var, da jeg startede på arbejdsmarkedet. Nemlig, yderst farligt. AF KENNETH B. BARLEV


UnderHjel_5
To see the actual publication please follow the link above