Page 11

Connect 33

Olieholdige gennemføringer er en afgørende kilde for transformersvigt, og derfor udskiftes de nu til tørre-gennemføringer fra ABB. Gennemføringen afmonteres og hæves, så der kan tages præcise mål til de nye tørre-gennemføringer fra ABB. Vestjyske Net har ved en revision af alle Energinets 150 kilovolt transformere i Jylland udvalgt en række gennemføringer, der skal udskiftes. connect 33|15 11 Risikoen for utætheder er den samme på 60 kilovolts som på 150 kilovolts transformere, så her er der også utætte gennemføringer, der skal udskiftes. Vestjyske Net servicerer og vedligeholder en række 60 og 150 kilovolt transformere helt tilbage fra 40’erne til op i 70’erne, der stadig er meget velfungerende. Oprindeligt var transformerne slet ikke beregnet til at leve så længe, som de har gjort, så det er gennemføringerne ikke baseret på. Derfor har Vestjyske Net ved en revision af alle 150 kilovolt transformere i Jylland udvalgt en række op til 45 år gamle gennemføringer, der skal udskiftes, blandt andet fordi de er utætte eller måleudtagene er irret. - Oprindeligt troede man, at porcelænsisolatorerne med de oliefyldte gennemføringer var vedligeholdelsesfrie, men her mange år efter er de begyndt at blive utætte, og det giver i værste fald en risiko for eksplosion. Derfor begynder vi nu at udskifte til ny teknologi med RIS tørre gennemføringer fra ABB, fortæller stationsassistent Ole Linnemann Hansen fra Vestjyske Net. Ny sikker teknologi I ABB’s RIS tørre-gennemføringer, hvor RIS står for Resin Impregnated Synthetics, anvendes et syntetisk materiale i gennemføringskroppen i stedet for cellulose, og derfor kan de ikke optage fugt. Den nye teknologi reducerer eller eliminerer alle olierelaterede problemer, såsom fatale eksplosioner og brandrisici – og gennemføringerne er forsynet med silikone-isolatorer, der fjerner enhver risiko for de alvorlige skader, som porcelænsskår kan forvolde. Derudover er tørre-gennemføringer med til at mindske omkostningerne, fordi de ikke kræver vedligeholdelse og kan anvendes i selv ekstreme omgivelser med meget forurening. - Jeg har kendskab til flere tilfælde i Danmark, hvor teorien er, at gennemføringerne har været skyld i havarierne. Men med de nye behøver jeg ikke at gå med tanken om, at jeg kan risikere at få porcelænsfragmenter i hovedet, fortæller Ole Linnemann Hansen, der har 43 års erfaring med højspænding. Forlænget levetid Hos Energinet har de på baggrund af Vestjyske Nets revision besluttet at udskifte gennemføringer på fire 150 kilovolts transformere i år og fire til næste år. Ud over højere forsynings- og personsikkerhed er en af de klare fordele også, at det forlænger levetiden betydeligt på transformerne. - Transformerne fra 70’erne kan leve 40 år mere, når de får nye gennemføringer, og her har vi valgt RIS-teknologien fra ABB, fortæller Ole Linnemann Hansen. Nem opbevaring Tørre-gennemføringerne har ikke bare mange fordele i driften, men også under transporten og ved opbevaringen af reserve gennemføringer adskiller de sig fra de olieholdige. Fordi de er uden olie, behø- ver tørre-gennemføringerne nemlig ikke at blive opbevaret i en bestemt vinkel. Ligeledes er kravene til opbevaring i fugtfrie omgivelser heller ikke så strenge, fordi gennemføringerne ikke indeholder cellulose. Så i stedet for at blive opbevaret i oliefyldte kar, som de olieholdige gennem- føringer, kan tørre-gennemføringer i reserve populært sagt bare lægges ind på en hyl- de. Det er 25 år siden, at Ole Linnemann Hansen så de første forsøg inden for teknologien tørre-gennemføringer præsenteret hos ABB i Sverige, og den løbende videreudvikling på området har resulteret i den RIS-teknologi, som han nu er med til at montere.


Connect 33
To see the actual publication please follow the link above