Page 2

Connect 33

10 Tørre-gennemføringer mindsker eksplosionsfare 16 Olieholdige gennemføringer udskiftes til tørregennemføringer Når teknologi ikke er nok Claus Madsen Adm. direktør, ABB i Danmark Velkommen til connect, hvor vi i dette nummer sætter fokus på infrastruktur. Det danske energisystem er under forandring. Fra 2050 skal Danmark være fossilfrit. Det betyder, at vi skal indrette vores samfund, vores forbrug og vores vaner på en ny måde. I ABB har vi allerede taget hul på fremtiden – blandt andet med den nye højspændingsforbindelse Danmark, der blev sat i drift ved årsskiftet. Den nye Skagerrak 4-forbindelse, som ABB har leveret teknikken til, kan overføre energi med et spændingsniveau på op 2 connect 33|15 Kedelprojekt på Færøerne fyrede op under det gode samarbejde Boilerworks leverede i samarbejde med ABB et nyt kedelanlæg til Torshavn Forbrænding. 33|15 betydeligt potentiale i at binde det danske elnet sammen med vores fjernvarmesystem. Læs interviewet med Anders Dyrelund på side 4. I dette blad gør vi også et pitstop på elbil-området. ABB har gennem en årrække samarbejdet med Clever om at udbrede hurtigladere til elbiler, og nu er også E.ON i gang med at udrulle elbil-infrastrukturen. I 2015 vil selskabet sætte 40 nye hurtigladere op rundt om i Danmark. Hurtigladerne er udviklet af ABB og gør det muligt at oplade sin elbil op til 80 pct. på bare 20-25 minutter. Endelig fortæller vi om den historiske jordomrejse, som solcelleflyet Solar Impulse er sat ud på. ABB har leveret teknologi og mandskab til rejsen, der skal tage Solar Impulse jorden rundt – uden brændstof. Projektet er et fantastisk eksempel på, hvad vi kan opnå med teknologi og innovation. Det er endnu en lille milepæl på vejen til fremtiden. God læsning! Claus Madsen Adm. direktør for ABB Danmark Indholdsfortegnelse fra ABB. til 500 kV. Det er verdensrekord. Teknologien gør det muligt at holde spændingen stabil selv i stormvejr, når der for alvor er pres på elnettet. Det giver rigtig god mening at styrke forbindelserne til Norge. I Danmark har vi masser af vindmøller, der giver os elektricitet, når vinden blæser, og i Norge forsyner vandkraftværker nordmændene med kolossale mængder energi fra landets elve og floder. Ved at styrke forbindelserne landene imellem kan vi udnytte energien, når den er til rådighed, eksportere den, når vi har rigeligt, og importere, når vi har knaphed. Til glæde for forsyningssikkerheden og til glæde for energiforbrugerne, der kan se frem til lavere omkostninger på vedvarende energi. ABB står også bag de søkabler, der skal transportere strømmen i land fra Danmarks to kommende havvindmølleparker, Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Kriegers Flak i Østersøen bliver den hidtil største havvindmøllepark herhjemme og er samtidig en vigtig brik i at styrke vores transmissionsforbindelser til Tyskland. Samtidig med at vi styrker udlandsforbindelserne, skal vi også optimere vores egen energiinfrastruktur. Som Anders Dyrelund, der er senior market manager i Rambøll, siger i dette blad, ligger der et mellem Norge og connect 33|15, april 2015 • Kundemagasin fra ABB A/S • Meterbuen 33 • 2740 Skovlunde • Tlf.: 4450 4450 • e-mail: contact.center@dk.abb.com Redaktion: Dorthe Schow, ansvarshavende - Lars Poulsen, redaktør - Marianne Holstein, redaktør - Karin Mølgaard, redaktør Grafisk design og tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S • Oplag: 12.500 eksemplarer • ISSN: 1603-1873 Copyright 2015 • Gengivelse af bladets indhold er ikke tilladt uden ABB’s tilladelse. Forsidefoto: Maersks produktionsplatform Tyra West


Connect 33
To see the actual publication please follow the link above