Page 23

Connect 33

connect 33|15 23 To pumper med frekvensomformere arbejder intelligent sammen og øger driftsikkerheden i en ny pumpebrønd hos Gl. Hørning Vandværk. Da Gl. Hørning Vandværk i Hørning uden for Aarhus skulle slut- te landsbyen Jeksen til det ek- sisterende forsyningsnet, instal- lerede automationsvirksomheden ELTECHNO en intelligent løsning i den nye pumpebrønd. Således sidder der her to pumper med ACQ810-frekvensomforme- re fra ABB, der er programmeret til at arbejde sammen. Det hæver driftsikkerheden, fordi pumperne supplerer hinanden. - Det unikke er, at vi med frekvensomformerne fra ABB kunne lave opsætningen helt ens i de to drev. Så hvis der kommer problemer med den ene pumpe, kan den anden bare køre videre. Den mulighed har jeg ikke set før med andre fabrikater, og det giver større driftsikkerhed, fortæller direktør og elinstallatør Morten Krogsgaard Nielsen fra ELTECHNO, der selv har programmeret omformerne. I brønden måler pumperne selv, hvor mange driftstimer, de hver har kørt, og skifter hele tiden roller mellem master og follower, hvilket giver en ensartet slitage. Samtidig er styringen flyttet fra PLC’en ned i frekvensomformerne. - Intelligensen ligger i omformerne frem for PLC’en, og det giver bedre driftsikkerhed og højere servicevenlighed. Her kan vi servicere PLC’en uden risiko for at påvirke driften, forklarer Morten Krogsgaard Nielsen. Et ensartet tryk Landsbyen Jeksen ligger tre kilometer fra vandværkets øvrige forsyningsnet, og derfor har pumperne til opgave at sikre et ensartet driftstryk på vandforsyningen døgnet rundt. Vandet kommer ind i brønden med 1,7 bar, og pumperne hæver det til 3,7 bar. Forbruget varierer efter beboernes døgnrytme, og så sørger frekvensomformerne hele tiden for at justere trykket. Om morgenen er én af pumperne således for lidt, og derfor søger de i samspil for at køre den anden pumpe ind. Om natten er én pumpe rigeligt, og her er de endda programmeret til at skabe en smule overtryk i rørene og gå kortvarigt i dvale. Kalkulation sparer flowmåler Frekvensomformerne har ligeledes en funktion, hvor de kan kalkulere flowet ud fra to tryktransmittere, og det sparer en flowmåler. - Vi har ingen flowmåler i brønden, men har lagt en tilnærmet pumpekurve ind i frekvensomformerne. De har en funktion, der kan kalkulere flowet ud fra to tryktransmittere, og det er også ret unikt for ABB, fortæller Morten Krogsgaard Nielsen. Gl. Hørning Vandværk er et 115 år gammelt vandværk, der forsyner knap 2.300 forbrugere med 280.000 kubikmeter vand om året. Her er driftsleder Kim Søe Jensen meget tilfreds med den nye pumpebrønd, der ikke har haft en eneste fejl siden ibrugtagningen den 1. juli 2014. Den lille landsby Jeksen ligger tre kilometer fra Gl. Hørning Vandværks øvrige forsyningsnet, så her sørger en pumpebrønd med to pumper og to frekvensomformere fra ABB for at hæve vandtrykket til et forbrugstryk på 3,7 bar.


Connect 33
To see the actual publication please follow the link above