30 Når vandet springer

Connect 33

I forsøgshallen på DTU eksperimenterer man med vand - der kan for eksempel opstå hydrauliske spring, fortæller bygningsingeniør Stefan Carstensen, DTU. 30 connect 33|15 Fotokilde: Vestas Når vandet springer Der skal kræfter til, når der pum- pes op til 2.000 liter vand i se- kundet rundt i forsøgsfacilite- terne i Vandbygningslaborato- riet i bygning 114 på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lundtofte ved Køben- havn. ABB har netop stået for dele af re- novering af anlæggene og skiftet pum- pemotorer fra jævnstrøm til vekselstrøm – og leveret frekvensomformere, flowmå- lere og styrepulte. Utilsigtede virkninger Det hydrauliske spring er resultatet af forholdet mellem hastigheden på vandet, vanddybden og friktionen mod den bund, som vandet strømmer henover. Der findes to former for spring. En med en brusende valse oven på den ekspanderende væskestrøm eller en med en række bølger med gradvis aftagende højde (Bretting, 1960). Fænomenet opstår naturligt i vandløb eller ved dæmninger i forbindelse med vandkraftværker. Ignoreres fænomenet, kan der i værste fald opstå utilsigtede virkninger, når man bygger i vand. Studerende lærer at bygge i vand På DTU i bygning 114 forsker og underviser man i vandets bevægelser. Her kan man eksperimentelt i store render med vand efterligne og styre bevægelsen i vandet og beregne, hvor der fx vil opstå hydrauliske spring. Den specielle og store forsøgshal styres af bygningsingeniør Stefan Carstensen i samarbejde med værkfører Torben Bender Christensen. Formålet med det hele er, at alle, der læser til bygningsingeniør, skal lære at bygge i vand som en del af studiet. - De arbejder her med strømningsmekanik og vandbygning. De skal lære om kræfternes påvirkning af bygninger i vand, siger Stefan Carstensen.


Connect 33
To see the actual publication please follow the link above