Page 31

Connect 33

connect 33|15 31 Hydraulisk spring i en åben kanalstrømning er en brat ændring i vanddybden ved overgangen fra strygende til strømmende bevægelse, og det er et vigtigt fænomen at kende, når man bygger i vand. Vand laver 10 meter dybe huller - Vi har et nært samarbejde med erhvervslivet og særligt med industrien, som bygger havvindmøller, fortæller Stefan Carstensen, der kan berette om eksempler på, at et vindmøllefundament, som placeres på havbunden, vil kunne ændre havstrømmene så meget, at der opstår huller på op til 10 meter dybde omkring møllens fundament, hvis dette ikke afbødes. Det samme gælder andre bygninger, der bygges i vand. Nært samarbejde med ABB - ABB har siden 1970’erne haft et nært samarbejde med afdelingen på DTU, fortæller Kurt Hansen, der netop er pensioneret som servicechef hos ABB, men nåede at være med til den store renoveringsopgave. - Vi startede i 2012 og afsluttede i november 2014, så det har været en meget omfattende opgave. De oprinde- lige motorer var fra Thrige Titan, og altså fra før ABB blev skabt. Det var jævn- strømsmotorer. Det har fungeret hidtil, men det hele trængte til et løft, og det var naturligt at skifte til vekselstrøm og få moderne styringer og flowmålere installeret. Dels giver det energibesparelser, men først og fremmest giver det mulighed for en langt mere præcis styring af flow, så de studerende fx hurtigt kan få de hydrauliske spring til at opstå. Let at tilpasse strømningen - Vi brugte de eksisterende kabler og byggede styrepulten op, så den er specielt designet til de særlige forhold, der er på anlægget, siger Kurt Hansen. - Tidligere tog det lang tid at tilpasse strømningen, så de hydrauliske spring opstod, men med de nye styringer og et instrumentpanel, der er meget let at gå til, kræver det blot nogle få instruktioner, så kan de studerende få de hydrauliske spring til at opstå. 2.000 liter vand i sekundet ABB har leveret styrepulte, frekvensom- formere samt nye vekselstrømsmotorer – og ikke mindst nye digitale flowmålere, som kan måle de gigantiske vandstrømme, der er tale om. - Vi har fem store render og et bølge- bassin. I den største rende løber der op til 2.000 liter vand i sekundet, og afhængig af vandstanden er der en vandhastighed i størrelsesordenen en meter i sekundet. Det kræver en robust og præcis styring, siger Stefan Carstensen og forklarer, at til at pumpe vandet rundt kræves der lige så mange hestekræfter, som der er i en almindelig personbil. I forbindelse med renoveringen er der monteret digitale flowmålere fra ABB. Eleverne på DTU kan styre vandstrømmen fra den nye styrepult fra ABB.


Connect 33
To see the actual publication please follow the link above