08 Levetidsforlængelse giver sikkerhed for udstyr langt ud i fremtiden - 10 Tørre-gennemføringer mindsker eksplosionsfare

Connect 33

Levetidsforlængelse giver sikkerhed for udstyr langt ud i fremtiden Maersk Oil har valgt at levetidsforlænge SCADA-controllere på deres platforme i Nordsøen med minimum 12 år frem for at købe nyt udstyr. Resultatet er bl.a. en besparelse på installationstimer offshore på en faktor 50. Minutiøs planlægning og tæt samarbejde med kunden var to altafgørende komponen- ter, da ABB sidste år levetidsforlængede controllere og systemsoftware på seks af Maersk Oils Nordsøplatforme. For selvom opgraderinger ligger i ABB’s DNA, var det en ganske usædvanlig stor og spændende opgave. - Vi har ikke før lavet så mange opgraderinger på så kort tid. Og fra kundens side har det udover selve opgraderingerne ligeledes været et kæmpe logistisk puslespil at få til at gå op med forsendelse af hardware, helikopterpladser, sengepladser offshore osv., fortæller Account Manager Lene Østerby om opgaven, der blandt 8 connect 33|15 andet omfattede Gorm platformen, hvorfra den færdigbehandlede olie fra Maersk Oils felter sendes til land. Opgraderingsarbejdet offshore foregik over bare ti dage. Det sker kun ca. hvert fjerde år. Et let valg Controllerne fungerede, selvom de har mange år på bagen, og nogle var overloadede. Baggrunden for opgraderingen var ganske enkelt, at de eksisterende MP200-controllere, som anvendes i SCADA-systemerne på platformene, er ved at blive udfaset, og ABB derfor ikke længere kan garantere reservedele og teknisk support. Derfor skulle Maersk Oil vælge mellem at skifte til nye systemer eller opgradere de eksisterende controllere og dermed forlænge deres levetid. Teamleder hos Maersk Oils danske forretningsenhed Jan Temberg fortæller: - En 12 års levetidsforlængelse til forholdsvis få penge, hvor vi opgraderer til nyere ABB- hardware, som vi kender, var et let valg i forhold til at købe et helt nyt system. Intet feltarbejde Med i kalkulen hører også, at opgraderingen sparede installationstimer offshore ift. installation af eventuelle nye systemer. Generelt kan valg af nye systemer, udover nyt hardware, medføre re-programmering og test af SCADA-systemerne. Og ikke mindst udskiftning, test og indkø


Connect 33
To see the actual publication please follow the link above