Page 100

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 98 Hvis den tilskadekomnes pårørende befinder sig på skadestedet, vil de ofte være stærkt påvirkede. De er chokerede og kan reagere på omtrent samme måde som personer, der har været impliceret i ulykken, og er uskadte. Det gælder især for børn. Hvis tilskadekomne transporteres fra stedet med ambulance, er der højst plads til to foruden patienten og ambulancepersonalet. Er der flere pårørende på stedet, kan man hjælpe dem med at skaffe en taxa, eller man kan tilbyde at køre dem til skadestuen. Husk at spørge ambulancefolkene, hvilket sygehus de kører til – det er nemlig ikke altid det nærmeste. Er de pårørende ikke til stede, når ulykken sker, får de først meddelelsen senere. Det er naturligvis vigtigt, at de får det at vide så hurtigt som muligt, men der kan være tilfælde, hvor man bør vælge tidspunktet med omhu. Hvis man f.eks. skal ringe til en person på hans arbejdsplads for at fortælle ham, at hans datter er bragt til sygehuset med alvorlige kvæstelser, bør man først sørge for, at en anden person kan køre ham til sygehuset. Han vil sandsynligvis have svært ved at koncentrere sig om andet end den ubehagelige nyhed, og vil derfor ikke være nogen sikker bilist. Hvis han selv vover sig ud i trafikken, vil han være til fare for sig selv og andre. Tilskuere Overordnet kan man sige, at der findes to slags tilskuere til en ulykke – frivillige og tilfældige. Frivillige tilskuere Her taler vi om dem, der kommer strømmende til, når de ser eller hører, at der er sket en ulykke. De drives af menneskets særlige trang til at opsøge død og lemlæstelse. I sådanne situationer oplever vi på én gang tiltrækning og afsky. Det pirrer vores nysgerrighed, og alligevel kigger vi væk, når det bliver for grimt. I virkeligheden udfordrer vi os selv til at overskride grænser, når vi udsætter os selv for noget, som vi forventer er uhyggeligt. Det er den samme drift der gør tyrefægtning, boksning og gyserfilm til god underholdning. Som førstehjælper har man ikke den store moralske forpligtelse overfor de frivillige tilskuere. Dog bør man være opmærksom, hvis nogle reagerer voldsomt. Man kan også nemt tage fejl af, hvem der er frivillig tilskuer, og hvem der ikke er. Endelig skal man ikke afvise at hjælpe chokerede mennesker – blot fordi de selv har opsøgt oplevelsen. Til gengæld kan de frivillige tilskuere bruges aktivt i førstehjælpen, hvis man ved hvordan. Førstehjælpens fire hovedpunkter er: • Skab sikkerhed • Vurdér personen • Tilkald hjælp • Giv førstehjælp


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above