Page 101

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 6/Sammenhæng mellem fysisk og psyklisk førstehjælp 99 Denne procedure er udarbejdet med henblik på den enlige førstehjælpers bedst mulige chance for at yde effektiv førstehjælp. Men hvis der er flere personer til stede, f.eks. tilskuere, kan man afkorte proceduren en smule. Man standser naturligvis ulykken og forsøger at danne sig overblik. Når man har konstateret, hvad der er sket med de implicerede, kan man få andre til at alarmere samtidig med, at man selv går i gang med den livreddende førstehjælp. Har man flere personer til rådighed, udvælger man to. Man sørger for at få øjenkontakt med dem og siger, at de skal finde en telefon og ringe efter hjælp. Man fortæller, hvad de skal meddele alarmcentralen, og beder den ene om at blive ved telefonen, mens den anden straks skal komme tilbage og fortælle, at der er alarmeret. I langt de fleste tilfælde vil der være mobiltelefoner på stedet, så problemet bliver sikkert ikke så stort. På samme måde kan man benytte tilskuere til at assistere med førstehjælpen. Det gælder særligt i tilfælde, hvor der er flere tilskadekomne. Man skal ikke bede tilskuerne om hjælpen, men sige direkte til dem, at man skal bruge deres hjælp. Mange vil sikkert forsøge at undslå sig, fordi de intet ved om førstehjælp, så man skal være parat til at instruere dem nøje i, hvad de skal gøre. Hvis der er for meget modstand mod at hjælpe, kan man sige, at man påtager sig det fulde ansvar, for hvad der skal ske. Det er en hvid løgn, for reelt medfølger der ikke noget juridisk ansvar, når man yder førstehjælp. Der er endnu ingen i Danmark, der er blevet straffet for at yde forkert eller ineffektiv førstehjælp. Til gengæld er der adskillige eksempler på straffesager mod personer, der har undladt at hjælpe. Man har ikke pligt til at yde førstehjælp, hvis man ikke føler at man kan, men det kræves at man som minimum tilkalder hjælp. Det er strafbart at efterlade et andet menneske i hjælpeløs til-stand. Ved at meddele tilskuerne at man påtager sig ansvaret, bliver det måske nemmere at få dem til at hjælpe. Ved samtidig at optræde med en vis myndighed, bliver man opfattet som en autoritet, og dermed behøver andre ikke at føle ansvar. I vanskelige situationer er det ofte nemmest, hvis der er en synlig leder, der fortæller andre, hvad de skal gøre. For at det skal virke, må man naturligvis træffe de rigtige beslutninger og nænsomt guide sine hjælpere gennem førstehjælpsarbejdet. Tilfældige tilskuere ”En ulykke kommer altid uventet”, siger man. Derfor er der mennesker, der bliver vidne til noget, de ikke ønsker at opleve. Det ene øjeblik går man fredeligt på gaden, og det næste øjeblik ser man en cyklist forsvinde under en bybus. Man forsøger nærmest instinktivt at komme cyklisten til undsætning og bliver mødt af synet af en lemlæstet og blødende menneskekrop. Man er blevet tilfældig tilskuer og har ikke haft mulighed for at fravælge oplevelsen. Sådanne personer må formodes at have et større behov for omsorg end de frivillige tilskuere. Det skal igen understreges, at det kan være svært at skelne, og at der også er frivillige tilskuere, der kan have brug for støtte og omsorg.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above