Page 102

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 100 Når den egentlige førstehjælp er afsluttet, og ambulancen er kørt, kan man tage sig af tilskuerne. De mest chokerede skal måske hjælpes hen på en bænk eller låne en telefon. Man bør sikre sig, at de ikke er alene, når de kommer hjem. I så fald er det bedre, at de f.eks. overnatter hos et familiemedlem eller en ven. De mindre chokerede har måske blot brug for at snakke oplevelsen igennem, og man bør opfordre dem til at fortælle familie og venner om oplevelsen for derigennem at bearbejde den. Tilfældige og chokerede tilskuere har tendens til at forlade stedet ubemærket. Hvis man ser en tilsyneladende chokeret person på vej væk, bør man forsigtigt tage kontakt til personen, og spørge om vedkommende er ok. Overdragelse af tilskadekomne og syge til professionelt redningsmandskab I forbindelse med sygdom og ulykke optræder normalt to kategorier af hjælpere. Den ene er førstehjælperen, der – hvad enten han har været på førstehjælpskursus eller ej – er den første, der tager sig af den tilskadekomne eller syge. Lidt senere i forløbet kommer de professionelle hjælpere, f.eks. ambulancepersonale, ind i billedet. Da førstehjælpere og ambulancefolk har forskellig baggrund, har de også hver deres måde at vurdere tilskadekomst og sygdom på. Førstehjælperen skal pludselig, og uden noget særligt varsel, gribe ind og hjælpe et menneske i nød. Hvis førstehjælperen og den tilskadekomne eller syge kender hinanden, bliver situationen personlig og måske ekstra svær at takle. Førstehjælperen har normalt ikke den store erfaring, og de fleste førstehjælpssituationer virker nye og ukendte. Derimod har ambulancefolk stor erfaring i at omgås tilskadekomne og syge mennesker. De har en bred erfaring at trække på og i modsætning til førstehjælperen, er ambulancefolkene på arbejde. De forventer at blive udsat for oplevelser, som de fleste andre vil finde ubehagelige. Derfor har førstehjælpere og professionelle redningsfolk også forskellige – og nogle gange modstridende – behov. Og det kan give problemer, når den tilskadekomne eller syge skal overdrages fra førstehjælpere til ambulance-folk. Kommunikationen Når ambulancen ankommer, er førstehjælperens opgave ved at være løst. Derfor vil han også gerne afslutte opgaven så godt som muligt. Han vil gerne fortælle, hvad der er sket, og hvad han har foretaget sig. I mange tilfælde vil han også gerne have at vide, om han har gjort det rigtige i forhold til den tilskadekomne eller syge. Ambulancefolkene vil hurtigst muligt overtage patienten, så de kan påbegynde en grundigere behandling, end førstehjælperen har haft mulighed for og evner til. De vil naturligvis gerne vide, hvad der er sket, men samtidig vil de helst arbejde uden unødig indblanding.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above