Page 103

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 6/Sammenhæng mellem fysisk og psyklisk førstehjælp 101 Både førstehjælperens og ambulancefolkenes ønsker er absolut rimelige, og de kan sagtens opfyldes samtidig, hvis begge parter er indstillet på det. Det er et spørgsmål om den rigtige kommunikation. Derfor kan der gives nogle råd til henholdsvis førstehjælperen og ambulancepersonalet. Når ambulancen ankommer skal du kort og præcist oplyse følgende: • Hvad der er sket • Den tilskadekomne eller syges symptomer • Hvad du har gjort • Om der har vist sig nogen ændring i symptomerne Herefter træder du i baggrunden, med mindre ambulancefolkene beder om din hjælp. Hvis du er godt i gang med en effektiv førstehjælp, er det ikke usædvanligt at de beder dig fortsætte under deres medvirken. Du kan ikke forvente, at ambulancefolkene har tid til at rose dig og komme med lange forklaringer om, hvorvidt din førstehjælp har været rigtig eller forkert. Når ambulancen har forladt stedet med patienten, kan du koncentrere dig om eventuelle pårørende, tilskuere og andre førstehjælpere. Når I ankommer til stedet og møder førstehjælperen, kan I med fordel udbede jer de oplysninger, der er nævnt ovenfor. Førstehjælperen har måske været hos patienten siden ulykken skete, eller patienten følte sig syg. Derfor kan førstehjælperen tegne et billede af situationen, som den så ud før, I ankom. Sig ”Tak for hjælpen” – det tager ingen tid. Førstehjælperen føler sig ikke overset, og samtidig understreges det, at I har overtaget patienten. Hvis førstehjælperen eller andre insisterer på at deltage i behandlingen og komme med ”gode råd”, kan I opfordre dem til at tage sig af eventuelle pårørende og tilskuere mv. Så ”slipper” I af med dem, uden at de føler sig afvist – og så har I arbejdsro. Førstehjælperen Ambulance- personalet


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above