Page 105

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 7/Cases, opgaver og rollespil 103 Kapitel 7 Cases, opgaver og rollespil Et kinesisk ordsprog siger: Fortæl mig noget, og jeg glemmer det. Vis mig noget, og jeg husker det måske. Giv mig en oplevelse, og jeg glemmer det aldrig! Når børn skal lære noget i skolen, tilstræber man som regel at gøre læringen så levende og spændende, at man kan fastholde barnets opmærksomhed og øge mulighederne for en effektiv bevarelse af det lærte. Når voksne skal lære noget nyt, sker det ofte udelukkende via mundtlige og visuelle metoder, f.eks. klasseundervisning, foredrag, forelæsning eller selvstændig læsning. Man forventer med andre ord, at voksne selv retter den fornødne opmærksomhed mod kilden til læring og derved opnår et optimalt resultat. Alt for ofte glemmer man at inddrage oplevelser i voksenundervisningen, eller man fravælger det for at spare tid. Hvis man skal forstå, hvad der ligger til grund for psykisk førstehjælp, er det uundgåeligt at inddrage oplevelsesorienteret undervisning. Derfor er bogen udstyret med et kapitel, hvor der findes cases med opgaver samt oplæg til rollespil. Disse kan bruges til undervisning eller selvstudium og vil forhåbentlig give et indtryk af, hvordan bogens teori er relateret til virkeligheden – den virkelighed, hvor der er brug for psykisk førstehjælp. Udgangspunktet for cases og rollespil er i nogle tilfælde opdigtet – i andre tilfælde autentisk. I så fald er personnavne og andre detaljer ændret, så det ikke er muligt at genkende hændelserne. I nogle cases er der hentet inspiration i undervisningsmateriale fra Dansk Røde Kors.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above