Page 109

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 7/Cases, opgaver og rollespil 107 Case: Sygdom Du er ansat som lærer ved en uddannelsesinstitution. En af dine meget afholdte kolleger sidst i trediverne, Bjarne, har gennem de seneste par måneder skrantet noget. Han har virket ualmindelig træt og ukoncentreret, og efter flere lægeundersøgelser har han fået konstateret kræft i leveren. Denne kræftform er i de fleste tilfælde dødelig efter kort tid. Bjarne er gift og har og to mindreårige børn. Han fortæller selv åbenlyst om sin sygdom og siger, at det er vigtigt for ham at fortsætte med at arbejde – det holder ham i gang. Ingen har hørt ham tale om døden. Han bliver ved med at undervise, men du og andre kolleger kan forstå på elever og kursister, at hans undervisning er begyndt at halte. Han har simpelthen ikke overskud til at undervise mere. Flere af jer har talt med skolens leder om, at der må gøres noget. Både af hensyn til Bjarne og de øvrige kolleger og af hensyn til undervisningens kvalitet. • Hvordan kan du og dine kolleger gribe sagen an? • Hvordan vil I forhindre at Bjarne føler sig overset eller ”levende begravet”? • Hvad skal der ske i forhold til Bjarnes elever og kursister? • Vil I foretage jer noget i forhold til Bjarnes familie? © Beredskabsstyrelsen 2010


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above