Page 11

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 9 vurdere dette forhold, og på den måde er det udelukkende personen selv, der kan afgøre, om en situation fører til stress. Når man forsøger at forholde sig til det ukendte, opstår der ofte angst. Angsten ligger dybt i underbevidstheden og kan være grundlagt så langt tilbage som i den tidlige barndom. Derfor er angsten relateret til hele ens eksistens som menneske. Kommer angsten for alvor til udtryk, kan den påvirke adfærden så meget, at man ikke fungerer, som man plejer, og f.eks. kan have svært ved at passe sit arbejde. Angst På dansk bruger vi ordene frygt og angst om dét at være bange eller blive forskrækket, og det er ret tilfældigt, hvilket ord vi vælger. Angst kan optræde i flere forskellige former. Som eksempler kan nævnes frygt, fobier, panikangst og eksistentiel angst. Indenfor psykologien er man nødt til at adskille begreberne, da de dækker over noget forskelligt. Frygt siges at være, når man er bange for noget helt konkret – f.eks. hvis man falder i vandet og er bange for at drukne, fordi man ikke kan svømme. Frygten har et objekt, man kan forholde sig til, og selv om den er skræmmende, er frygten til stede i virkeligheden, og der kan man bearbejde den konkrete situation, der medfører frygten. Man kan også sige, at frygten får os til at indse, at vi er i en farlig situation, og at vi må gøre en indsats for at bringe os udenfor fare – her og nu. Man siger, at frygt virker motiverende. I tilfældet hvor man er faldet i vandet og ikke kan svømme, motiveres man til at finde noget at holde fast i og råbe om hjælp. Fobier er en angstform, der påvirker vores adfærd. En person med f.eks. akrofobi – stærk angst for højder – er ikke i stand til at reagere rationelt og fornuftigt, hvis han forsøger at klatre op ad en høj stige. Personen kan pludselig blive voldsomt utilpas, klamre sig krampagtigt til stigen og være ude af stand til at gå ned ved egen hjælp. En sådan reaktion er ikke rationel. Nok er det Frygt Fobier


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above