Page 110

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 108 Case: Vold på arbejdspladsen Bente er 28 år og arbejder som sekretær i en socialforvaltning. Hun og tre andre sekretærer sidder i et forkontor, der fungerer som klientmodtagelse. Bente synes arbejdet er vældig givende, fordi hun møder mange nye mennesker hver dag. Hun oplever det som en udfordring at fungere som lynafleder for klienterne, når de bliver vrede over ikke at kunne gå direkte til sagsbehandleren eller over ikke at kunne få udbetalt penge. De første mange år Bente var ansat, var det utænkeligt, at folk blev rasende. Der oplevede hun nærmest, at folk stod ”med hatten i hånden” og var ydmyge. Men nu er der dagligt folk, der råber og skriger og verbalt truer sekretærerne. Der går sjældent en uge, uden at politiet er tilkaldt. På mange måder kan Bente godt forstå folk. De er mere pressede og desperate end tidligere, og det er sværere for kontoret at hjælpe pga. nedskæringer. Desuden er flere psykisk syge overladt til sig selv, og der er flere udlændinge med økonomiske problemer. På kontoret har sekretærerne opbygget et tæt kollegialt sammenhold. De er gode til at bruge hinanden og til at snakke om følelserne omkring den megen uro og de verbale trusler. En dag er de kun tre sekretærer på kontoret. Pludselig kaster en psykisk syg mand sig over Bente. Den ene kollega prøver at få manden væk, den anden kollega smutter ud af døren. Du er ansat som leder for sekretærerne på kontoret. • Hvordan vil du hjælpe de implicerede? • Hvordan vil du råde dem til selv at arbejde med hændelsen? • Hvad kan der gøres for at forbygge at lignende tilfælde skal ske i fremtiden? © Beredskabsstyrelsen 2010


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above