Page 113

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 7/Cases, opgaver og rollespil 111 Case: Hjertestop Det er fredag eftermiddag, og du er på indkøb i et større supermarked. Midt i butikken ser du en del mennesker, der er stimlet sammen. Nogen af dem taler forvirret sammen, og der bliver nævnt noget om en ambulance. Du går derhen for at se, hvad der er sket. På gulvet ligger en tilsyneladende livløs kvinde. Du vurderer hendes alder til at være omkring 40 år. Ved siden af hende sidder to personer. Den ene – en ung mand – er i gang med et genoplivningsforsøg. Han prøver at blæse luft gennem kvindens næse, men det ser ikke ud til at lykkes. Han afbryder indblæsningerne og begynder at lave hjertemassage udenpå kvindens T-shirt. På kvindens modsatte side sidder en mand på umiddelbart samme alder som hende. Han holder hende i hånden, men foretager sig derudover intet. Han er bleg og stirrer blot på hende. Du bryder kredsen af tilskuere og spørger, hvad der er sket. Den blege mand ser op, men siger ikke noget. En dame blandt tilskuerne siger, at kvinden pludselig faldt om, og den unge mand har sagt, at hun har hjertestop. Der er ringet efter en ambulance. Du kan se, at den unge mands genoplivningsforsøg ikke helt følger de førstehjælpsmæssige forskrifter, og at det heller ikke ser ud til at fungere. Du tilbyder at tage over, men han siger, at han har styr på det. Du svarer, at du kan se, han ikke gør det helt rigtigt, og at du derfor må insistere på at overtage førstehjælpen. Noget modvilligt lader han dig komme til. Du begynder forfra med korrekt hjerte-lunge-redning. Efter et par minutter går kvindens naturlige vejrtrækning i gang. Hun er stadig bevidstløs. En tilskuer siger, at ambulance netop er ankommet. • Hvad vil du sige til ambulancefolkene? • Hvordan forholder du dig overfor den unge mand, der forsøgte genoplivning? • Manden der sad og holdt kvinden i hånden, kom ikke med ambulancen. Hvad med ham? • Skal de øvrige tilskuere have hjælp – i så fald hvilken og hvem skal give den? © Beredskabsstyrelsen 2010


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above