Page 114

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 112 Rollespil Hvor cases lægger op til selvstændigt arbejde i grupper efterfulgt af samlet gennemgang og diskussion, virker rollespil bedre i den fælles undervisning. Rollespillene i denne bog bør ledes af en kompetent person, der kan virke som katalysator – altså holde spillet i gang uden selv at deltage. Rollerne varetages af 2-3 personer. De øvrige i undervisningen er tilskuere. Lederen befinder sig så at sige ”på sidelinien”, hvorfra han følger spillets udvikling. Hvis spillet går i stå, skal lederen – eller tilskuerne – sætte det i gang igen, ligesom det kan være en god ide at bryde ind, hvis situationen er ved at løbe af sporet. For hvert spil er der angivet hvilke personer, der deltager, og hvordan deltagerne skal instrueres. I de første 4 spil er der 2 deltagere. I de sidste 2 spil er der 3 deltagere. Tilskuerne til spillene skal observere deltagerne og efterfølgende give feedback på opfordring fra lederen, med mindre tilskuerne indgår som et reflekterende team. Rollespillene lægger hovedvægten på samtale og kommunikation – ikke praktiske forhold. Det er altså unødvendigt at bruge tid på at konstruere det miljø, situationen udspiller sig i. Hvad enten der er tale om en dagligstue, et kontor eller en gade, skal deltagerne blot sidde på hver sin stol. Det er naturligvis også muligt for deltagerne at rejse sig og gå lidt omkring, men situationen spilles i undervisningslokalet. Det er heller ikke nødvendigt med det store skuespillertalent. Deltagerne behøver således ikke at foregive at de græder eller lignende. Det er selve kommunikationen mellem parterne, der er interessant. Instruktion Lederen og deltagerne forlader undervisningslokalet sammen. Deltagerne instrueres enkeltvis som anført under det enkelte rollespil – den ramte og hjælperen må ikke kende til hinandens instruktioner. Lederen går tilbage til undervisningslokalet og instruerer tilskuerne. Alle skal så vidt muligt have en opgave, og samme opgave kan med fordel gives til flere personer. Der skal som minimum observeres på følgende: • Kropssprog • Stemmebrug • Øjenkontakt • Aktiv lytning • Samtaleform (f.eks. udspørgende, støttende, bekræftende, tilbagevisende) Når observationsopgaverne er fordelt mellem tilskuerne, kaldes deltagerne ind og spillet går i gang.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above