Page 119

253939 Psykisk førstehjælp

Litteraturliste 117 Litteraturliste Beredskabsstyrelsen & Jensen, Henrik Lyng: Indsats- og katastrofepsykologi Beredskabsstyrelsen 1998 Boje Hviid, Morten: Jeg ville overleve. Fire år efter Estonia-tragedien Aschehoug, 1998 Bøge, Per: Om sorg. Når nogen man elsker dør Kræftens Bekæmpelse, 1996 Bøge, Per: Om sorg. Når bånd brister Kræftens Bekæmpelse, 1997 Civil Protection: Hear these voices I: ”Civil Protection” – Issue No 47 – May 1999. Home Office Emergency Planning Division, England, 1999 Cronquist, Mads: Det indre beredskab I: ”Nyt fra Beredskabskorpset”, nr. 3 – 1998. Beredskabsstyrelsen, 1998 Cullberg, Johan: Krise og udvikling Hans Reitzels Forlag, 1996 Dansk Røde Kors: Når livet er svært Dansk Røde Kors, 1997 Davidsen-Nielsen, Marianne & Leick, Nini Den nødvendige smerte Socialpædagogisk Bibliotek, Munksgaard, 1996 (1987) Davidsen-Nielsen, Marianne & Leick, Nini: En teori om traumer I: “Afspændingspædagogen“ 2/96. Danske Afspændingspædagoger, 1996 Elklit, Ask (red.): Psykologisk behandling af voldsofre Dansk psykologisk Forlag, 1993 Falk, Bent: At være – der, hvor du er Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1996 Foreningen Hjælp Voldsofre: Hjælp voldens ofre Foreningen Hjælp Voldsofre, Nyhedsbrev, marts 1999


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above