Page 120

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 118 Forsvarskommandoen: Ledelse og uddannelse Forsvarskommandoen, 1998 Hemmingsen, R., m.fl.: Klinisk psykiatri Munksgaard, 1999 Herlitz, Gillis: Kulturgrammatik Munksgaard og Bogklubben for sygeplejersker, 1999 Hillgaard, Lis; Keiser, Lis; Ravn, Lise: Sorg og krise Socialpædagogisk Bibliotek, Munksgaard, 1984 Jacobsen, Bo: Eksistensens psykologi Hans Reitzels Forlag, 1998 Jensen, Henrik Lyng: Psykologisk debriefing i redningsberedskabet Roskilde Universitetscenter, Psykologi modul 2, 1998 Kleber, Rolf: Psychosocial acute care: Current state of research on coping with trauma and acute stress interventions I: ”Psycho-Social Acute Care in the Event of a Crisis” Vienna City Hall, 2000. Conference documentation. Magistratsdirektion, Hilfs- und Sofortmassnahmen, Wien, 2000 Knudsen, Lise; Berliner, Peter; Høgsted, Rikke: Psykisk førstehjælp og medmenneskelig støtte Dansk Røde Kors, 1998 Lazarus, R. S.; Folkman, S.: Stress, Appraisal, and Coping New York: Springer, 1984 Malt, Ulrik Frederik: Når kroppen bliver syg eller skades I: Weisæth, Lars & Mehlum, Lars (red.): Mennesker, traumer & kriser Hans Reitzels Forlag, 1994 Meincke, Inge: Kaos indeni Ikke udgivet, 1991 Olesen, Peter: Min mor døde. Min far døde Kroghs Forlag – i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, 1999 PsykiatriFonden, BUPS, Landsforeningen Pårørende til Sindslidende og Landsforeningen SIND: http://www.tabu.dk Internettet, 5. marts 1999


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above