Page 13

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 11 For at uddybe betydningen af den eksistentielle angst, vil vi se nærmere på nogle centrale aspekter af det at være menneske. De fire grundvilkår Den amerikanske professor i psykiatri Irvin D. Yalom har udviklet en teori, der kan hjælpe os til bedre at forstå den navnløse angst. Ifølge teorien forsøger mennesket gennem hele livet at forholde sig til fire grundlæggende livsvilkår, nemlig døden, aleneheden, meningsløsheden og friheden.4 For at kunne forholde os til dem, må vi gøre brug af forskellige forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismerne skal: • Beskytte os mod dødsangst uden at fortrænge det faktum, at vi alle skal dø. • Gøre det muligt for os at udholde en viden om, at vi fødes og dør alene, men samtidig har behov for at knytte os til andre. • Gøre os i stand til at skabe mening i en meningsløs tilværelse. • Hjælpe os til at håndtere vores frie valg og dermed påtage os ansvaret for vores egen tilværelse. Når dette lykkes, kan vi udvikle os personligt og leve et godt og udbytterigt liv. Når vi rammes af et psykisk traume, bryder alle fire grundlæggende livsvilkår på én gang gennem vores forsvar, og den navnløse angst kan ikke længere holdes på afstand. Vi tvinges til at se den i øjnene, hvilket kan bringe os ud af balance i kortere eller længere tid. Angsten kan i mange tilfælde føre til en stor personlig gevinst, men nogle behandlere mener, at denne angst også lægger grunden til mange psykiske lidelser. I det følgende gennemgås de fire grundvilkår nærmere. Døden I modsætning til dyrene er mennesket bevidst om, at livet har en slutning. For at vi kan fungere i vores dagligdag, forholder vi os til døden som noget fjernt og uvirkeligt. Eftersom vi ikke trues på livet, oplever vi næsten at være udødelige. Denne forestilling brydes drastisk, hvis vi pludselig konfronteres 4 Yalom, 1998


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above