Page 15

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 13 man derimod angsten, er gevinsten et mere realistisk syn på tilværelsens uforudsigelighed og accept af det faktum, at der ikke altid findes en mening. Friheden At frihed skulle være skræmmende, kan umiddelbart lyde paradoksalt. Men holder man sig for øje, at frihed er forbundet med ansvar, begynder det at give mening. Gennem hele vores liv står vi overfor mange forskellige situationer, hvor vi skal vælge eller fravælge, og vi har uendelig stor frihed. I denne frihed ligger også, at vi må tage ansvaret for vores valg og dermed for vores eget liv. Vi er vant til rutine, planlægning og kontrol, men set ud fra den nævnte betragtning, lever vi mere eller mindre uden “sikkerhedsnet”. Selv om vi ikke altid kan overskue alle konsekvenser på forhånd, må vi leve med dem, når de viser sig. Efter en traumatisk oplevelse føler vi denne mangel på sikkerhed endnu stærkere. I det frie valg og det medfølgende ansvar ligger også, at vi i svære situationer kan vælge, om vi vil opnå positiv personlig udvikling eller synke ned i en depressiv tilstand med dårligere livskvalitet til følge. Et sådan valg kan være meget svært at træffe, men er dybest set op til os selv. Et dansk firma, der udbyder organisationskurser i personlig udvikling, lægger stor vægt på det frie valg og gør flittigt brug af sætningen “Jeg ejer problemet!” – med andre ord: Den der har problemet er ansvarlig for at løse det. Sorg Vi kommer ikke gennem livet uden at vi må tage afsked med nogen eller noget vi holder af. Det kan være en person, et sted, en legemsdel eller noget helt andet, som betyder meget i vores liv. En sådan afsked kan være forbundet med stærke følelser, fordi det er svært at forstå, at det mistede aldrig kommer tilbage. Tabet udløser ofte sorg. I modsætning til f.eks. stress er det vanskeligt at give en egentlig definition på sorg. Alligevel er det engang lykkedes en dansk sygeplejerske at udtrykke sorg som “en forlængelse af kærligheden – en kærlighed, man ikke kan komme af med”. Denne formulering udtrykker på glimrende vis det vanskelige i sorgen. Man taler også om, at sorg er en følelse, der melder sig ved tab af tilknytning. Sorgens aspekter Tidligere i kapitlet blev det nævnt, at sorg kan være en følelse, der er nemmere at forholde sig til end f.eks. angst. Det skal dog bemærkes, at angst og sorg kan være tæt forbundet, og at sorg ikke altid er nem at forholde sig til. Hvis man umiddelbart erkender det tab, man har lidt og de følelser, der knytter sig til tabet, kan man hurtigere påbegynde det, man kalder ‘et sundt sorgforløb’. Men der er andre aspekter af sorgen, der kan volde problemer. Sorgreaktionen kan komme forsinket, den kan helt udeblive, eller den kan blive kronisk. I alle tre tilfælde kan den ramte have brug for hjælp til at komme videre.5 5 Davidsen-Nielsen & Leick, 1996 (1987)


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above