Page 17

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 15 Sorgarbejdets fire opgaver Indenfor dele af behandlerområdet har man opdelt sorgarbejdet i fire opgaver. Ordene sorgarbejde og opgaver bruges bevidst for at minde den ramte om, at der skal ydes en aktiv indsats, for at man kommer gennem sorgen. En sorg kommer man ikke udenom. Man er nødt til at arbejde sig igennem den. I mange tilfælde kan den ramte selv gennemgå sorgprocessen med støtte fra familie, venner og kolleger – det man kalder personens netværk – og derved løse de fire opgaver. I andre tilfælde må den ramte have professionel hjælp.6 Her er sorgarbejdet beskrevet som det forventes at forløbe, når der er tale om en såkaldt sund sorgproces. Men den sørgende kan gå i stå mange forskellige steder i processen. Ønsker læseren at vide mere om emnet, end der beskrives her, henvises til fodnoter og litteraturliste. For at kunne påbegynde sorgarbejdet må den ramte først erkende tabet. Det skal ske på både det intellektuelle og det følelsesmæssige område. Dvs. at den ramte forstår, at personen f.eks. er død, men også i sit inderste erkender den håbløse følelse af, at tabet er endeligt – den døde vender aldrig mere tilbage. Første opgave inddeles altså i to faser. Den intellektuelle erkendelse sker som regel forholdsvist nemt, hvis tabet har været forudset, f.eks. ved dødsfald efter længere tids sygdom eller fyring efter langvarige problemer på arbejdspladsen. Ved pludselige traumer, f.eks. en uventet diagnose af en uhelbredelig sygdom, oplever man ofte at personen benægter situationen eller på anden måde undlader at se realiteterne i øjnene. En sådan reaktion har til formål at beskytte den ramte mod følelserne, der på det tidspunkt virker så overvældende, at de må bearbejdes lidt efter lidt. Det kan vare fra nogle minutter til et par dage, før den ramte indser tabet. I få tilfælde er det sket, at den ramte har mistet hukommelsen i nogle timer, fordi der blokeres helt for bearbejdningen. 6 Davidsen-Nielsen & Leick, 1996 (1987) Første opgave: Erkendelse af tabet


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above