Page 18

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 16 Når den intellektuelle erkendelse er nået, må personen have tid til også at forstå situationen med sine følelser. I den første tid vil det være svært at fatte, at f.eks. den døde hustru er væk for altid, og den fælles fremtid er uigenkaldeligt slut. Ægtemanden hører pludselig sin kone i entréen, ser hende gå på gaden eller optræde på et foto i avisen. Men efterhånden forstår han, at tabet er endeligt. Først når det sker, har han løst første opgave. Når tabet er erkendt vælder følelserne frem. Ofte er følelserne meget forskelligartede og modstridende. Der kan det ene øjeblik være tale om et smertefuldt sagn og det næste øjeblik stærk vrede. På et andet tidspunkt føler den sørgende måske lettelse, der igen fører til skyldfølelse osv. Indimellem vil der være kortere eller længere perioder, hvor følelserne er mindre stærke, og den sørgende kan samle kræfter. Denne vekselvirkning er en del af det sunde forløb i sorgprocessen. Med følelserne kommer smerten og gråden. Det er vigtigt at kunne græde igennem – den tilbageholdte, overfladiske gråd er ikke nok. Følelserne kan kun forløses gennem den dybe, hulkende gråd. Mange tror, at det er unødvendigt at græde, men erfaringer har vist, at dyb gråd er en stor lettelse. Overfladisk gråd kan vare i timevis – ja, dagevis – men har ikke den store effekt. Dyb gråd varer højst 15-20 minutter, og har for mange en overraskende virkning. Det er vigtigt at huske, at det er i orden at vise sine følelser for andre mennesker – også selv om de er voldsomme, ukendte og grimme. Men mange glemmer at erkende deres egne følelser, og så er det naturligvis vanskeligt at vise dem for andre. Det kan tage mange måneder at løse denne opgave. Der vil melde sig utroligt mange følelser, og det tager tid at lade dem alle sammen komme til. I forbindelse med et tab stilles der nye krav til den ramte. Livet skal leves videre under andre vilkår end før. En håndværker, der har mistet en arm, kan ikke udføre sit arbejde på samme måde som tidligere og må muligvis skifte job. Samtidig må han lære nye motoriske færdigheder i forbindelse med f.eks. at skrive, vaske op, køre bil og tage tøj på. På samme måde skal en kvinde, der har mistet sin mand, måske selv slå græsplænen, lave selvangivelse og køre bilen til service – alt sammen noget hendes mand plejede at sørge for. Løser man denne opgave i sorgarbejdet, kan man opleve en stor personlig tilfredsstillelse og blive bedre til at tage nye udfordringer op. Foruden de praktiske er der også en række sociale forhold, der er ændrede. Har man mistet en kæreste eller ægtefælle, skal man ikke længere se sig selv som den ene halvdel af et par, men en enkeltperson. Bliver man blind efter en arbejdsulykke, må man til at leve som handicappet osv. Alle disse nye forhold indebærer mulighed for enten at vokse som menneske eller indeslutte sig i kronisk sorg og depression. Undervejs ser man ofte, at den ramte glider frem og tilbage mellem opgaverne. Bedst som det ser ud til, Anden opgave: Forløsning af sorgens følelser Tredje opgave: Tilegnelse af nye færdigheder


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above