Page 19

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 17 at tredje opgave er ved at være løst, vender den ramte tilbage til nogle uforløste følelser og befinder sig midlertidigt i anden opgave. Når tabet er erkendt, følelserne er ved at være forløst og den ramte har tilegnet sig nye færdigheder, er det tid til at sige det endelige farvel til det, der er væk for altid. Sorgprocessen skulle meget gerne være nået til det punkt, hvor den sørgende giver slip på det mistede. Det er vigtigt at huske, at man ikke dermed siger farvel til de gode minder – dem har man altid, og de er positive og bekræftende at holde fast på. Man tager afsked med det, man ikke kan beholde eller få tilbage og siger goddag til et nyt liv. Enken siger farvel til sin afdøde mand og bliver måske i stand til at indgå et nyt parforhold. De sørgende forældre, der mistede et barn, får måske energi til at forsøge endnu en graviditet. Og den HIV-smittede lever videre med en øget opmærksomhed på at udnytte de mange muligheder, livet stadig byder på. Kort sagt: Den ramte ser muligheder fremfor begrænsninger. For at det bliver muligt, skal de foregående opgaver være løst ordentligt, og den sørgende kan have været gennem lange perioder med tilbageglidning til tidligere opgaver. Fra traumet til den egentlige påbegyndelse af fjerde opgave kan der nemt gå et år, og før den endelig afsked kan tages, går der ofte 2-3 år eller længere. Erfaringer viser, at en sorgproces forløber overraskende ensartet fra menneske til menneske. Derfor giver det god mening at inddele sorgarbejdet i de ovennævnte fire faser. Det er dog vigtigt at huske, at tiden til løsning af de enkelte opgaver kan variere en del, ligesom frem- og tilbageglidning mellem opgaverne næsten altid vil forekomme. Husk at sorgprocessen er den sørgendes egen proces. Han bestemmer selv, hvor hurtigt det skal gå. Har han behov for at gå lidt i stå undervejs, er det sikkert fordi, der er noget, der kræver lidt ekstra arbejde. Et kinesisk ordsprog siger: Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan hindre dem i at bygge rede i dit hår. Krise I forbindelse med f.eks. dødsfald skelnes der ikke altid mellem sorg og krise. Ordene bruges ofte i flæng, og det kan være svært at se den egentlige forskel. Der er dog en grund til at begge begreber behandles her, for der er faktisk forskel på, om et menneske er i sorg eller krise. Det skal dog understreges, at ikke alle teorier foretager denne opdeling. Visse steder betragtes Fjerde opgave: Reinvestering af den følelsesmæssige energi


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above