Page 2

253939 Psykisk førstehjælp

Forside: Michael Ancher (1849-1927) ”Vil han klare pynten” (1879) Olie (109 x 140 cm). Privateje. Gengivet med tilladelse fra Hendes Majestæt Dronningen. Fiskerne på maleriet fremstår som en gruppe mennesker, der delte de glæder og sorger, der var forbundet med udførelsen af deres arbejde. Arbejdet var ofte hårdt og belastende – både fysisk og psykisk. Når de var vidne til, at et skib havde problemer på havet, blev de mindet om de vilkår, de levede under og det faktum, at de selv kunne komme i en lignende situation. Derfor måtte fiskerne til enhver tid stå sammen og støtte hinanden. Hvis ulykken var ude, deltog alle i redningsarbejdet, og hvis en fisker omkom, ville de øvrige give den nødvendige hjælp til den ulykkelige familie, der pludselig havde mistet en forsørger. Ansatte i redningsberedskabet betragtes både af sig selv og andre som en gruppe mennesker, der udfører et ganske særligt stykke arbejde – et arbejde, der er både fysisk og psykisk krævende, interessant og meningsfuldt, men til tider også farligt. Når kravene er størst, står de ansatte sammen om at løse opgaverne. Ligesom fiskerne på Anchers stemningsfulde maleri må brand- og redningsfolk dele glæder og sorger. De må støtte hinanden gennem svære perioder og give hjælp og trøst til kollegaers pårørende, hvis det værst tænkelige sker. ”Psykisk førstehjælp” er et bidrag til dette aspekt af arbejdet i redningsberedskabet. Psykisk førstehjælp Forfatter: Sektionschef, cand.psych. Henrik Lyng Faglig konsulent: Cand.psych. Anders Korsgaard Christensen Copyright 2010: Beredskabsstyrelsen Illustrationer: Jens Christensen Opsætning: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse og HR-udvikling Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45906000 Telefax: 45906060 Email: cuh@brs.dk Internet: www.brs.dk Oplag: 1000 stk. 3. udgave, 1. oplag Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s B: 1903-UDD/00 ISBN: 87-89121-94-5


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above