Page 20

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 18 sorg og krise som to sider af samme sag. Her vil vi imidlertid betragte de to begreber som forskellige, selvom de selvfølgelig har en del lighedspunkter. Sorgen er som beskrevet et langvarigt, krævende forløb, der kan synes endeløst, netop fordi det strækker sig over så lang tid og griber så afgørende ind i den ramtes liv. Det gør en krise også, men krisen har mere karakter af et kortere varende forløb, der til gengæld virker voldsommere og mere uvirkeligt end sorgen. Endelig må man huske, at sorg og krise – ligesom andre psykologiske begreber – ofte er svære at adskille, og til tider kan der optræde forvirrende symptomer, der minder om begge dele. At vi udsættes for kritiske situationer fra tid til anden er ikke ensbetydende med, at vi lige så ofte kommer i krise. Hvis man f.eks. har personlige uoverensstemmelser på sin arbejdsplads og derfor vælger at sige sit job op, er man i en kritisk situation. Men finder man hurtigt et nyt job, udvikler situationen sig ikke til en krise. Så er det blot en stressende periode, man må igennem. Livskriser Alle mennesker oplever perioder, hvor vi selv eller vores omgivelser forandres. Det kan også beskrives som “bump på livets landevej”. Sådanne perioder kaldes livskriser. Der er tale om overgange i livet, der kræver ekstra ressourcer af os. Eksempler på begivenheder, der kan udløse livskriser er: • at flytte hjemmefra • at begynde uddannelse • indkaldelse til værnepligt • det første job • at blive gift • at få børn • overgangsalderen • at ende sit arbejdsliv • alderdom Livskriser – der også kaldes udviklingskriser – er kendetegnet ved, at de udspringer af forhold, som vi selv vælger eller som vi ved, vi ikke undgår at møde. Livskriserne kan gribe afgørende ind i vores liv, og der kræves en ekstra indsats for at vi kommer gennem dem. Reaktionerne kan minde om dem, der opstår ved traumatiske kriser (se nedenfor), om end de ofte er mindre voldsomme. Mange livskriser går igen hos mennesker i vores omgangskreds, og derfor kan der være meget hjælp at hente fra familie, venner og kolleger. Ofte er det nok at blive bekræftet i, at man befinder sig i en situation, som andre har været i, og som de er kommet igennem. Derved bliver følelserne lidt nemmere at håndtere, og det er muligt at få gode råd om, hvordan man tilpasser sig den nye situation. Det kan i mange tilfælde ske ved en ganske almindelig samtale – menneske til menneske. I det følgende vil vi derfor koncentrere os om de mere akut opståede kriser, nemlig de traumatiske kriser.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above