Page 21

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 19 Traumatiske kriser Hvis vi rammes af en pludselig, voldsom ydre begivenhed, kan vi blive bragt i en traumatisk krise. I forbindelse med psykisk førstehjælp er det særligt denne form for krise, der stiller krav til den, som skal hjælpe. Nok kan en person i en livskrise have brug for hjælp, men der er flere hensyn at tage til en person, der befinder sig i en traumatisk krise. Den traumatiske krise er defineret af mange, der har arbejdet professionelt med emnet, og som har behandlet mennesker med vidt forskellige oplevelser og forskellig kulturel baggrund. Her vil vi bruge en definition, der er udarbejdet i Danmark. I det følgende benævnes den traumatiske krise blot ”krise”. “En krise er en tilstand hos et menneske, udløst af en ydre begivenhed, der af den pågældende fortolkes som tab eller trussel om tab af noget for personen fundamentalt. Tilstanden er karakteriseret af tilstedeværelsen af voldsomme, ofte modstridende følelser (følelsesoversvømmethed) og en manglende evne til at bruge sin sædvanlige problemløsningsevne (forvirring). Alle tre aspekter skal kunne registreres samtidig.”7 Definitionen kan også illustreres med en trekant, hvor tre betingelser skal være opfyldt for, at der er tale om en krise: KRISE Ydre begivenhed Forvirring Følelses- oversvømmethed Fig. 1: Model af den traumatiske krises bestanddele En traumatisk krise adskiller sig altså fra en livskrise ved, at den udløsende faktor er en udefra kommende, pludselig begivenhed, der bringer den ramte i en situation, hvor han ikke kan finde en løsning på de mange problemer, situationen medfører. Ifølge nogle teorier kan kriser dog opstå uden et forudgående, udefra kommende traume. Det kan f.eks. være religiøse eller moralske kriser, hvor årsagen skal findes i mennesket selv.8 Disse må betragtes som en mellemting mellem livskriser og traumatiske kriser. 7 Hillgaard m.fl., 1984 8 Jacobsen, 1998 Definition


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above