Page 24

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 22 person så godt som aldrig gennemlever en krise helt efter teorien om de fire faser. Personen vil ikke være i stand til at færdiggøre en fase, før den næste påbegyndes. Ofte ser man, at personen springer mellem faserne og endda, at én eller flere faser aldrig rigtigt kommer til udtryk. Netop som personen menes at være i bearbejdningsfasen, viser der sig kraftige reaktioner, der ifølge teorien skulle være overstået i den akutte fase (chokfase og reaktionsfase). Og selv om personen endnu befinder sig i reaktionsfasen med alle tydelige tegn, kan han på enkelte punkter allerede være i gang med nyorienteringen. Eftersom der ikke findes to helt identiske mennesker, findes der heller ikke to identiske kriseforløb. Som på de fleste andre punkter i psykologien, kan det ikke lade sig gøre at opstille en formel og fremkomme med et endeligt resultat. I skemaet herunder er de mest almindelige symptomer inddelt efter krisens faser. Bemærk endnu engang at skillelinierne mellem de enkelte faser skal opfattes som meget flydende, så ingen følelser og reaktioner knyttes udelukkende til en bestemt del af krisen. Chokfasen Reaktionsfasen Bearbejdningsfasen (timer – døgn) (uger – måneder) (måneder – år) Nyorientering Ligegyldighed Rolig og fattet Fornægtelse Vrede Forvirring Identitetsopløsning Grædende Grinende Meget talende Hyperaktiv Panisk Apatisk Begyndende erkendelse Voldsomme følelsesudbrud Forsvarsmekanismer Skyldfølelse Angst Barnlig adfærd Psykosomatiske reaktioner Øget forbrug af medicin, alkohol mv. Desperate handlinger Isolation Fig. 2: Symptomer i den traumatiske krise Aktiv bearbejdning Erkendelse Begyndende accept Gradvis tilvænning til den nye livssituation Sorg er tydelig Fuld erkendelse og accept af det skete Tilpasning til fremtiden En realistisk holdning til det skete Etablering af nye sociale relationer Mulighed for øget livskvalitet Sorgen letter, men savnet forsvinder aldrig Hvis det ikke lykkes for den ramte at komme gennem en traumatisk krise, og han ”kører fast undervejs”, kan det medføre alvorlige problemer. F.eks. kan den ramte have svært ved at tackle andre kriser i fremtiden, og selv forholdsvist små livskriser kan synes uoverkommelige.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above