Page 28

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 26 ikke altid være årsagen. Også legemlig sygdom eller hormonale ændringer i kroppen – f.eks. overgangsalderen – kan være skyld i depressive tilstande. For nogle mennesker tegner der sig et mønster for, hvornår depressioner opstår. Således er der mange, der oplever årstidsbestemte depressioner, f.eks. vinterdepressioner. For andre igen kan der gå op til adskillige år før en ny depression melder sig – hvis den overhovedet gør det. Man har gode erfaringer med at behandle depressioner. Lette til moderate depressioner kan ofte behandles med psykoterapi, mens man i nogle moderate og svære tilfælde kombinerer psykoterapien med medicinsk behanding. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Når man rystes af en voldsom hændelse, kan man forvente at opleve ukendte følelser og reaktioner i den nærmeste fremtid. Det er vigtigt at huske på, at der tale om normale reaktioner på unormale situationer. Men hvis reaktionerne varer længere end en måneds tid, betragtes de ikke længere som ”normale”. Der kan så være tale om en længerevarende stressforstyrrelse kaldet PTSD, der er en forkortelse af Post Traumatic Stress Disorder. PTSD er en tilstand, der kræver professionel behandling – f.eks. hos en psykolog. Men ved almindelig hjælp, menneske til menneske, kan en traumatisk reaktion nogle gange begrænses, før den udvikler sig til PTSD.12 Nyere forskning har vist, at kun mellem 10-40% af mennesker, der udsættes for traumatisk stress, udvikler PTSD.13 Bemærk at betegnelsen PTSD stammer fra den amerikanske psykiatri, men efterhånden også bruges mange steder i Europa. Det skal dog bemærkes at den korrekte europæiske betegnelse for lidelsen er posttraumatisk belastningsreaktion. 14 Tilstanden er karakteriseret ved: • tilbagevendende genoplevelse af traumet i “flashbacks”, påtrængende erindringer eller mareridt eller stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet. • undgåelse af alt der minder om traumet – eventuelt vanskeligheder ved at huske den traumatiske oplevelse. • vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med mindst to af følgende: – ind- eller gennemsovningsbesvær – irritabilitet eller vredesudbrud – koncentrationsbesvær – hyper-årvågen – tilbøjelighed til sammenfaren 12 Jensen, 1998 13 Kleber, 2000 14 WHO, 1998


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above