Page 29

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 1/Når livet er svært 27 Bogen ”Indsats- og katastrofepsykologi” (Beredskabsstyrelsen, 1998) giver en grundig gennemgang af definition og symptomer på PTSD/Posttraumatisk belastningsreaktion. Foruden PTSD kan traumatisk stress medføre en lang række andre psykiske sygdomme og personlighedsforstyrrelser. For en uddybning henvises til psykiatrisk litteratur. Det vil aldrig være muligt at beskrive alle de situationer, der kan tænkes at kræve brug af psykisk førstehjælp. En situation, der for en person synes banal, kan for en anden person virke meget voldsom og kræve en eller anden form for hjælp. I det foregående er nævnt en række eksempler på begreber, der knytter sig til situationer, hvor en sådan hjælp kan være påkrævet. I næste kapitel ser vi nærmere på, hvad hjælpen kan bestå i, og hvordan den gives.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above