Page 30

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 28 Kapitel 2 Psykisk førstehjælp Psykologiens fornemmeste opgave er at skabe, forbedre og sikre livskvalitet. Psykologer er mennesker, der har valgt denne bredspektrede opgave som arbejdsområde. Men psykologi er ikke kun for psykologer. Alle mennesker kan hjælpe hinanden til et godt liv. I dagligdagen gør vi det ofte uden at tænke nærmere over det, og derfor bliver det meget vanskeligt at hjælpe, når der opstår uvante situationer. Her bliver der pludselig behov for en hjælp, der tilgodeser nogle ganske særlige behov. Dén, der på et øjeblik oplever, at hele det vante verdensbillede vælter, har brug for hjælp til at genoprette billedet. Hjælpen består i første omgang af støtte fra andre mennesker i de nære omgivelser. Senere kan der blive tale om hjælp fra det etablerede behandlersystem. For at drage en parallel til den fysiske førstehjælp, kan man sammenligne det med en forbrænding. Her er førstehjælpen utroligt vigtig. Hvis der ikke straks hældes koldt vand på forbrændingen, bliver den senere behandling af brandsåret mere langvarig, og det endelige resultat dårligere. På samme måde er det med psykisk førstehjælp. Hvis ikke hjælpen gives her og nu, står det traumeramte menneske alene med sine mange ukendte følelser, og det senere behov for professionel hjælp kan blive større. Ved ulykker, hvor mennesker bliver fysisk skadet ser man ofte, at andre mennesker fejlagtigt undlader at hjælpe af frygt for at gøre noget forkert. Sandheden er, at man sjældent kan gøre noget alvorligt forkert. Selv en lille hjælp er bedre end ingen hjælp. Det samme gælder for psykisk førstehjælp. Hertil kommer behovet for i nogle tilfælde at lade hjælpen fortsætte udover den akutte førstehjælp. I mange tilfælde er det nyttigt at bevare kontakten til den ramte i en tid efter den voldsomme hændelse. Det er vigtigt at bemærke, at psykisk førstehjælp ikke skal betragtes som terapi eller nogen anden form for behandling. Det er ikke nogen videnskab og skal aldrig være det. Der er alene tale om, at mennesker hjælper mennesker til at overkomme svære perioder i livet – perioder vi alle møder. For at gøre hjælpen så effektiv som muligt, kan man med fordel give nogle råd og vink om, hvordan man opnår det bedste resultat. Men husk, at det bedste og vigtigste redskab altid vil være almindelig sund fornuft. Til at supplere den almindelige sunde fornuft og give et overblik over den psykiske førstehjælp, vil vi sammenfatte nogle væsentlige kriterier for effektiv hjælp. Der er ikke tale om en manual eller et regelsæt, men snarere en inspirerende række af stikord, der kan give en god forståelse af den psykiske førstehjælp. Derefter uddybes hver enkelt punkt.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above