Page 31

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 2/Psykisk førstehjælp 29 Overblik over den psykiske førstehjælp Her og nu: • Skab ro • Udvis positiv autoritet • Vis omsorg • Vær empatisk • Hav tid og vær tålmodig • Brug aktiv lytning • Vær ærlig • Hold kontakt til virkeligheden • Motivér til fysisk aktivitet • Yd praktisk hjælp • Brug fysisk kontakt efter behov • Giv og indhent information • Motivér til egen problemløsning • Acceptér den ramte • Acceptér egne begrænsninger • Sig fra uden at afvise Undlad at…: • forsøge at stille en ”diagnose” • dominere med egne følelser og oplevelser • forsøge at trøste • bruge tomme fraser og bebrejdelser • give urealistiske løfter • virke omklamrende • acceptere alt fra den ramte • forhandle • give for mange gode råd • spille ”Askepot” På længere sigt: • Træk dig tilbage • Oprethold kontakten • Hjælp hverdagen på vej • Vær opmærksom på mærkedage Her og nu I tiden umiddelbart efter at traumet er indtruffet, bør man som hjælper koncentrere sig om følgende: Skab ro Når orden og mening er brudt, oplever den ramte alt andet end ro – såvel hos sig selv som i omgivelserne. Han er selv oprørt, forvirret og fortvivlet, og andre mennesker, der er involveret i situationen, har det mange gange lige sådan. Derfor er der brug for en, der kan hjælpe med til at skabe og oprethol-


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above