Page 32

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 30 de den manglende ro. Det gøres bedst ved, at hjælperen selv optræder roligt, undlader at piske stemningen yderligere op og med hele sin adfærd bidrager til en afspændt stemning. Man kan naturligvis ikke forvente, at denne ro umiddelbart smitter af på den ramte og hans omgivelser, men det vil i de fleste tilfælde lette kommunikationen og samtidig give hjælperen et bedre overblik. Det er under alle omstændigheder vanskeligt at føre en meningsfuld samtale, hvis der hersker kaos. Udvis positiv autoritet Autoritet forveksles ofte med magt og forbindes derfor med noget negativt. Men ser man autoritet som omfanget og graden af den indflydelse, en person har på andre, behøver det ikke at handle om et magtforhold.1 Man kan vurdere autoritet som en måde, hvorpå et menneske kan påvirke et andet menneske, og gøres det med et positivt sigte, kan resultatet være meget konstruktivt. For når alt er kaos, vil den ramte måske være tilbøjelig til at handle irrationelt med fare for sig selv og andre. Her er der brug for en person, der udviser den nødvendige positive autoritet, så situationen ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt. Eksempelvis blev en mand ringet op på sin arbejdsplads og fik at vide, at hans kone netop var blevet alvorligt kvæstet ved en trafikulykke. Han ville straks køre til sygehuset i sin egen bil, men en venlig kollega tog hans bilnøgler og insisterede på at køre. Sandsynligheden for at manden havde været en uforsigtig og farlig bilist var for stor. På samme måde kan det være nødvendigt at træffe beslutninger eller tage initiativ til noget, den ramte ikke selv er i stand til. Det kan være at anmelde en kriminel handling til politiet, ringe til sin arbejdsplads og sygemelde sig, kontakte pårørende eller blot at sætte sig ned fremfor at løbe forvirret omkring. Det kan blive nødvendigt at tale bestemt til den ramte, men det må aldrig virke nedsættende eller få karakter af umyndiggørelse. Vis omsorg Et af de mest centrale begreber ved psykisk førstehjælp er omsorg. Begrebet er vanskeligt – og måske også unødvendigt – at definere, men man kan sige, at omsorg er den opmærksomhed, små børn har krav på hele tiden. Voksne har ikke det samme konstante behov for omsorg, men når krise eller sorg melder sig, øges behovet.2 Som nævnt i kapitel 1 er den ramte meget alene med sine følelser, og det kan være en stor lettelse at opleve, at et andet menneske viser omsorg. Derved bliver aleneheden lettere at bære. Omsorg kan gives på utallige måder, og alle punkterne på den ovennævnte liste er eksempler. Afstand behøver ikke at være en hindring. En kvinde i København mistede pludseligt sin mand. Parret havde en nær ven i Nordjylland, der fik den triste meddelelse. Han havde ikke mulighed for at tage til begravelse i København, og besluttede derfor at skrive i stedet. Han vidste ikke, hvordan han skulle give udtryk for sin sorg og medfølelse, så han sendte et postkort, hvorpå der blot stod ”Kærlig hilsen Jørgen”. Kvinden forstod budskabet og blev meget glad for kortet. Hun følte at der var nogen, der tænkte på hende. 1 Forsvarskommandoen, 1998 2 Knudsen m.fl., 1998


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above