Page 36

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 34 at høre på familien, snakke med dem og græde med dem, blev der også købt ind, lavet mad, gjort rent og vasket tøj. Denne hjælp gjorde det muligt for forældrene og søsteren til den dræbte at sørge over tabet og arbejde sig gennem krisen. Den psykiske førstehjælp har også et praktisk element, der handler om at gøre den ramtes hverdag nemmere. Derved bliver der frigjort nogle ressourcer, som den ramte kan bruge på at bearbejde den svære situation. I akutte situationer kan det være en god støtte at hjælpe den ramte med planlægning af den allernærmeste fremtid. Det kan f.eks. være at udarbejde en plan for dagen i morgen – hvem skal der ringes til, hvilke praktiske gøremål skal klares osv. Brug fysisk kontakt efter behov I Danmark har man – som i store dele af det øvrige Nordeuropa – et lettere distanceret forhold til dét at berøre andre mennesker. Når danskere hilser på hinanden, sker det ofte med et forsigtigt håndtryk eller helt uden berøring. I f.eks. Sydeuropa ser man i langt højere grad at folk omfavner hinanden, kysser på kinden og berører hinanden som en helt naturlig del af omgangsformen. Når man bruger fysisk kontakt, inddrager man endnu en sans i kommunikationen. Hvordan man bruger den fysiske kontakt må afhænge af flere faktorer. Er det en person, man kender godt, har man relativt nemt ved at vurdere behovet for fysisk kontakt. Men hvis den ramte og hjælperen slet ikke kender hinanden, eller kun kender hinanden perifert, f.eks. som kolleger på et kontor, bør man nok prøve sig lidt forsigtigt frem. Ofte virker det beroligende med en hånd på skulderen, og det vil næsten altid blive accepteret. Andre gange er der behov for at holde personen i hånden eller lignende – det må hjælperen vurdere i det enkelte tilfælde. Signalerer den ramte ubehag ved berøringen, skal man naturligvis lade personen være. Særligt i forbindelse med fysiske overgreb som vold, voldtægt og andre overgreb, bør man helt undlade fysisk kontakt, med mindre det virker klart, at den ramte selv ønsker det.


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above