Page 37

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 2/Psykisk førstehjælp 35 Giv og indhent information Om formiddagen den 13. marts 1996 gik en mand ind på en skole i byen Dunblane i Skotland. Her skød og dræbte han 16 børn i 5-6 års alderen og deres lærer. Derefter skød han sig selv. Faderen til en af børnene hørte på sin arbejdsplads, at der havde været skyderi på datterens skole, og han kørte straks dertil. De fremmødte forældre fik ikke at vide, hvad der var sket, men blev først kørt til et hotel, dernæst en anden bygning for til sidst at blive kørt tilbage til skolen, hvor de blev ført forbi en stor flok pressefolk og ind på skolens lærerværelse. Foruden de fortvivlede forældre var der politifolk, læger og præster tilstede, men ingen kunne fortælle, hvorfor og hvor længe de skulle vente. Først midt på eftermiddagen kunne politiet meddele forældrene, at deres børn var dræbt tidligt om formiddagen. Den omtalte far anklagede senere politiet for den urimeligt lange ventetid og helt uacceptable mangel på information.4 Det er meget stressende og angstprovokerende at blive holdt i uvished. Som nævnt forsøger mennesket hele tiden at skabe orden og mening i tilværelsen, men når man ikke kan få den nødvendige information, mangler man så at sige en masse brikker for at kunne gøre puslespillet færdigt. Så længe man ikke med sikkerhed ved, hvad der er sket, forsøger man ubevidst selv at ”gætte”, hvilket medfører stærk stress. Alt efter situationen kan der opstå en voldsom frygt, f.eks. hvis man har en formodning om, at der er tale om en dødsulykke. Som hjælper skal man gøre alt, hvad man kan for at fremskaffe oplysninger, der kan give den ramte en mere sikker viden om situationen. Især i begyndelsen vil den ramte være forvirret og kan have svært ved selv at indhente den nødvendige information. Hjælp med at finde telefonnumre, adresser og ressourcepersoner, og vær den, der tager kontakt, hvis den ramte ikke selv magter det. Der kan også blive tale om at give information fra den ramte til omgivelserne, f.eks. til pårørende om et dødsfald, til arbejdsgiveren om hvorfor man ikke kommer på arbejde eller til politiet med en anmeldelse om kriminelle aspekter af det skete. Bemærk i øvrigt, at anmeldelse til politiet om vold, indbrud, voldtægt eller lignende skal gives indenfor 24 timer efter hændelsen. Ellers vil erstatningsnævnet ikke tilkende den ramte den økonomiske erstatning, han har krav på. Eneste undtagelse er, hvis den ramte har været bevidstløs og derfor ikke har været fysisk i stand til at foretage en anmeldelse. Foreningen Hjælp Voldsofre oplever jævnligt, at voldssager bliver anmeldt for sent, fordi offeret er chokeret, mister tidsfornemmelsen og tænker meget over hændelsen det første døgns tid.5 Motivér til egen problemløsning I forbindelse med den psykiske førstehjælp er det meget naturligt, at den ramte håber og forventer, at hjælperen medvirker til at løse problemerne. Men hvis man som hjælper kan få den ramte til selv at fremkomme med et 4 Civil Protection, 1999 5 Foreningen Hjælp Voldsofre, 199


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above