Page 4

253939 Psykisk førstehjælp

2 Forord og autorisation Medarbejdere i redningsberedskabet kan i forbindelse med indsats ved ulykker og katastrofer komme i berøring med nødlidende i forskellige sammenhænge, bl.a. tilskadekomne, disses pårørende og tilskuere til hændelserne. Sådanne situationer påvirker alle berørte parter – også indsatsmandskabet. Det er derfor nødvendigt at alle ansatte i redningsberedskabet – fra den enkelte redningsmand til redningsberedskabets ledere og chefer – er bekendt med de psykiske påvirkninger, de involverede kan blive udsat for, hvilke symptomer der kan opstå, og hvilke muligheder der er for at give førstehjælp på dette område. Psykisk førstehjælp indgår på alle niveauer i redningsberedskabets uddannelser, og denne bog er derfor først og fremmest skrevet for at give beredskabsmedarbejderen den nødvendige psykologiske indsigt til at kunne forstå egen situation og til at kunne træde til, når en kollega måtte have behov for det. Det opbyggede kendskab til området vil naturligvis også kunne nyttiggøres i mange andre situationer f.eks. i privatlivet. Medarbejderen indgår i mange forskellige relationer – som familiemedlem, kollega og i visse sammenhænge som ansvarlig leder for en gruppe ansatte. Det er derfor Beredskabsstyrelsens håb, at rigtigt mange vil benytte sig af denne mulighed for at udbygge kendskabet til psykisk førstehjælp. I forbindelse med bogens udarbejdelse har Beredskabsstyrelsen haft en uvurderlig hjælp af en række personer. Beredskabsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette en varm tak til Mads, Henrik og Morten, der åbent og levende har bidraget med deres beretninger til kapitel 5. På trods af jeres voldsomme og tragiske oplevelser, har I alle tre formået at komme videre med livet. Vi er mange, der nu med undren og respekt kan få et beskedent indblik i jeres dyrt købte erfaringer. Tusind tak! En ligeså varm tak skal lyde til ledende psykolog Anders Korsgaard Christensen, Krisepsykologisk Enhed på Rigshospitalet, der har fungeret som faglig konsulent gennem bogens tilblivelse. Tak for støtte og inspiration! En tak skal også lyde til Inge Meincke, der lod forfatteren benytte sit smukke digt! Lærebogen udgives i både en papirudgave og i en elektronisk version, som findes under Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk. For til stadighed at have et opdateret lærebogsindhold og for at tilgodese brugernes ønsker, modtager Beredskabsstyrelsen gerne brugernes bemærkninger eller forslag til indholdsjusteringer i kommende udgaver. Bemærkninger eller forslag kan sendes direkte til Center for Uddannelse og HR-udvikling på cuh@brs.dk. Flemming Andersen brigadechef Center for Uddannelse og HR-udvikling


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above