Page 42

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 40 ikke på samme måde. Det er en proces, der langsomt ebber ud. Derfor kan der blive behov for, at hjælpen fortsætter i længere tid. De råd, der er givet til den psykiske førstehjælp her og nu, kan derfor suppleres med nogle, der kan bruges i tiden efter det akutte forløb. Træk dig tilbage I tiden umiddelbart efter traumet har personen stort behov for hjælp, men behovet bliver gradvist mindre. Som hjælper skal man forsøge at være opmærksom på, hvornår den ramte kan klare sig selv og ikke behøver så meget hjælp udefra. Det er nemt, hvis det bliver sagt direkte, men sværere hvis den ramte selv skal fornemme det. Tegn på, at det er tid til at trække sig tilbage, kan f.eks. være mærkbar bedring af den ramtes humør, velbegrundet dalende interesse i at tale om traumet fremfor andre emner, realistisk syn på den nye livssituation og tegn på en velfungerende hverdag. Oprethold kontakten Selv om hjælperen har valgt at trække sig lidt i baggrunden, bør kontakten stadig være der. Den ramte kan få tilbagefald eller blot i perioder have brug for en snak. Forbindelsen kan være begrænset, men bør om muligt ikke brydes fuldstændigt. Endelig er det – selvom mange tror det modsatte – ofte en god ide at spørge til den ramtes velbefindende efter et stykke tid, f.eks. et par måneder. Fejlagtigt vælger nogle at undgå samtaleemner, der kan minde den ramte om traumet af frygt for, at den ramte skal blive kastet tilbage i sorg eller krise. Men det vil sjældent være tilfældet. Hvis den ramte er kommet gennem den svære periode med et godt resultat, vil han blot føle, at der bliver tænkt på ham, og at hjælperen ikke har glemt ham. Skulle han derimod blive voldsomt følelsesmæssigt påvirket, må hjælperen være parat til at fortsætte hjælpen på samme måde som tidligere. I mange tilfælde er det endda i orden at spørge direkte til traumet, f.eks. ”Har du fået det bedre siden din trafikulykke i foråret?” Hjælp hverdagen på vej Når den svære og smertefulde periode er ved at være overstået, gælder det for den ramte om at få hverdagen til at fungere igen. Situationen kan have haft mere eller mindre indflydelse på hverdagen, så måske har den ændret sig markant. Derfor kan det være rart med lidt hjælp til at finde sig til rette. Der skal måske følges op på nogle gamle kontakter, der pludselig blev brudt, ligesom der skal skabes nye. Det vante mønster skal genskabes, og daglige rutiner skal igen fungere, som de gjorde før i tiden. Det gælder såvel i privatlivet som på arbejdspladsen. I kapitel 5 fortæller tre personer, hvordan de hver især fandt tilbage til hverdagen efter traumatiske oplevelser. Vær opmærksom på mærkedage I mange år efter traumet kan der være bestemte situationer, der minder om det, der skete engang. Især mærkedage, f.eks. årsdagen for hændelsen, kan bringe den ramte tilbage i tankerne. Det kan også være den afdøde fødsels-


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above