Page 44

253939 Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp 42 Gennem hele samtalen skal man som hjælper holde sig for øje, at det er den ramte, der har et problem. Som nævnt i kapitel 1 – i gennemgangen af de fire grundvilkår – er det den ramtes ansvar at løse sit eget problem. Påtager man sig som hjælper helt eller delvist problemet, overtager man samtidig ansvaret for at det bliver løst. Problemet er opstået på baggrund af en oplevelse, som kun den ramte har haft. Derfor er det kun den ramte, der kan løse problemet. Man kan også sige, at den ramte både bærer den vanskelige gåde og koden, der skal bruges for at løse gåden. Hjælperens opgave er at støtte den ramte, mens han forsøger at bryde koden. Det er imidlertid afgørende, at hjælperen erkender den ramtes problem uden at lægge afstand til det. For derved vil der samtidig skabes en distance, der forringer kommunikationen. En distance mellem samtalens parter kan også være rent fysisk. Nogle foretrækker at have et bord foran sig, så de ikke føler sig helt ”blottet”, mens andre har det bedst med at sidde på en stol med front direkte mod den, de taler med. Også vores intimsfærer, dvs. den minimale afstand vi foretrækker at have til andre mennesker, varierer meget. Nogle står eller sidder meget tæt, når de taler, mens andre føler sig trængt, hvis folk kommer for tæt på dem. Hvis intimsfæren ikke respekteres kan resultatet blive, at den ene part dominerer samtalen, mens den anden bliver passiv eller defensiv. Endelig kan afstanden være rent følelsesmæssig. Idet man accepterer den ramte, som tidligere beskrevet, må man samtidig acceptere at undlade censur, hemmelighedskræmmeri og kostbarhed. Disse vil nemlig bremse samtalen og ikke give den ramte en følelse af at blive respekteret. I store organisationer som redningsberedskabet, politiet og forsvaret har man i mange år lagt vægt på betydningen af ”professionel distance”. Denne kan have sin berettigelse i visse sammenhænge, men i en fortrolig samtale vil den altid virke som et unødigt filter, der slører kommunikationen.10 Den gode og udbytterige samtale bliver kun mulig, hvis hjælperen accepterer, at samtalen ikke har et mål. Den skal ikke gå i nogen bestemt retning, den 10 Falk, 1996


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above