Page 47

253939 Psykisk førstehjælp

Kapitel 2/Psykisk førstehjælp 45 godt, pludselig begynder at ændre adfærd. Måske har netværket kendskab til årsagen – måske ikke. Men den ramte har tydeligvis brug for hjælp. Når en ven eller kollega tilbyder sin støtte, bliver han eller hun afvist. Samtidig er det tydeligt for enhver, at den ramte gradvist får det værre. En sådan reaktion kan der være flere årsager til. Det kan være, at han eller hun finder problemet for personligt til at andre skal inddrages i det. I så fald kan man kun vise med alle midler, at man er til rådighed, men at man holder sig på behørig afstand indtil den nødvendige fortrolighed er skabt. Det kan også tænkes, at personen har brug for tid til at tænke problemet igennem på egen hånd. Et traume kan ændre på hele menneskets livssituation, og det kan tage tid at begribe, hvad der egentlig er sket. Nogle mennesker får størst udbytte af at organisere det nye livsgrundlag, før de søger kontakt udadtil – og det bør naturligvis accepteres. Andre igen ønsker virkelig hjælpen, men har ikke ressourcer til at bede om den. De kan endog virke afvisende, når hjælpen tilbydes, og et sådan dilemma kan nemt skræmme hjælperen væk. Nogle gange skal man tilbyde sin hjælp på flere forskellige måder før den accepteres. Situationen kunne f.eks. være, at man har tilbudt den nyligt fraskilte kollega at snakke om de problemer vedkommende tydeligvis har. Kollegaen har afslået tilbuddet med bemærkningen: ”Det har jeg ikke behov for at tale om lige nu.” Hvis man senere (mere eller mindre tilfældigt) finder en artikel om skilsmisseproblemer kan man sige: ”Jeg faldt over en artikel, som måske vil interessere dig. Jeg tog en kopi, så kan du læse den, når du får tid.” På den måde har man igen vist at man vil hjælpe, samtidig med at man ikke trænger sig unødigt på. Når hjælperen er ”brugt op” På et hvilket som helst tidspunkt kan hjælperen få følelsen af, at det hele ikke nytter noget. Uanset hvor længe og grundigt han forsøger, kommer den ramte ikke videre. Ressourcerne slipper op, hjælperen går i stå. Som tidligere nævnt skal hjælperen acceptere sine egne begrænsninger og erkende, når han ikke har mere at byde på. En mulighed kan være at ”give bolden videre”, det vil sige lade en anden hjælper overtage – hvis det ikke strider mod den ramtes ønsker. Hvis det ikke er muligt, må man afslutte hjælpen på den bedst tænkelige måde. Vigtigst er det, at den ramte ikke lades alene med problemerne, så den bedste løsning kan være at hjælpe med at etablere kontakt til professionel hjælp. Alarmsymptomer Når hjælperen skal vurdere, hvorvidt den psykisk førstehjælp har den ønskede effekt, eller om der er andre behov, der skal opfyldes, må han være opmærksom på, hvordan den ramte reagerer. Mennesker der rammes af traumer forventes at reagere, og selvom reaktionerne kan være meget forskellige, betragtes de umiddelbart som normale. Det er ikke hjælperens rolle at vurdere om reaktionerne eventuelt er eller bli-


253939 Psykisk førstehjælp
To see the actual publication please follow the link above